„Mały ratownik” – projekt I LO w ramach programu Bezpieczny Elbląg

projekt

projekt - projekt

Współczesne czasy niosą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, dlatego istotne jest wpojenie dzieciom nawyków bezpiecznego zachowania w szkole, domu, na placach zabaw, czy też w kontakcie z przyrodą. Bezpieczeństwo to również umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrażających  zdrowiu i życiu człowieka.

Ważne jest, aby edukację prozdrowotną rozpocząć jak najwcześniejszej. Należy wyposażyć dzieci w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Temu właśnie służyć miały działania podjęte w projekcie edukacyjnym „Mały ratownik” (rok szkolny 2020/21) , który finansowano i realizowano w ramach programu Bezpieczny Elbląg. Dzięki wsparciu ze strony Urzędu Miasta możliwe było kupno profesjonalnego sprzętu, który wykorzystany został podczas zajęć z małymi ratownikami.

Zaproszenie do projektu skierowano do dzieci z klas wczesnoszkolnych elbląskich szkół podstawowych. Zajęcia prowadziła p. Angelika Romanik – ratownik kwalifikowany pierwszej pomocy, instruktorka i nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.

Zgłosiło się wielu wychowawców z różnych szkół, wyrażających chęć uczestniczenia w zajęciach. Mimo pandemii udało się przeprowadzić 27 pokazów edukacyjnych, z których skorzystało:

- 7 szkół: SP 3, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 14, SP 16,
- 31 klas,
- 512 uczniów,
- 34 opiekunów.

Uczniowie - biorący udział w projekcie - poznali zasady udzielania pierwszej pomocy i będą potrafili z nich skorzystać. Nie ulegną panice będąc świadkiem wypadku, będą potrafili wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia oraz świadomie podjąć wykonywanie czynności, by ratować życie poszkodowanego np. ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bocznej.

Uwieńczeniem prowadzonych – w tym roku szkolnym – pokazów ratownictwa był konkurs plastyczny „Pierwsza pomoc – ważna sprawa”, który rozstrzygnięty został 18 czerwca.

Zadaniem uczestników było pokazanie pracy ratowników medycznych lub znaczenia telefonów alarmowych. Spisali się wspaniale!

Konkurs adresowany był do dzieci z klas, w których przeprowadzone zostały zajęcia projektowe.

Jury miało bardzo trudne zadanie. Prace przysłano z trzech szkół: SSP 3, SP 6 i SP 8. Zwycięzcy zostali wyłonieni spośród kilkudziesięciu „konkurentów”.
 
Werdykt był następujący:
 
I MIEJSCE - zajął Oskar Goryszewski z klasy 1a (SP 8)
II MIEJSCE - zajęła Nadia Żydanowicz z klasy 3a (SSP 3)
III MIEJSCE - zajął Michał Gadaj z klasy 1c (SSP 3)
 
WYRÓŻNIENI zostali:
 
Szymon Barwiński (SSP 3 - klasa 1c)
Laura Kazaniecka (SP 8 - klasa 1a)
Fabian Bona (SSP 3 - klasa 3a)
Hanna Laskowska (SSP 3 - klasa 1c)
Emna Dandani (SP 6 - klasa 3b)
Adrianna Gesek (SP 8 - klasa 3a)
 
Gratulujemy!
 
Wszystkie osoby, które wzięły udział w konkursie otrzymały mini-apteczki medyczne.
Nagrody dodatkowe zapewniła również elbląska Policja - serdecznie dziękujemy w imieniu obdarowanych dzieci.

Dziękujemy również Wychowawczyniom zaangażowanym w konkurs.
 
Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny pozwoli nam na dalsze działania w zakresie upowszechniania wiedzy na ten bardzo ważny temat – ochrony zdrowia i życia człowieka.

Dyrekcja I LO

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt