Klasy "pod Patronatem” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

loga

Miło nam poinformować, że w nowym roku szkolnym 2021/22  kolejne klasy humanistyczne w III LO zostaną objęte programem „ Klasa pod Patronatem WPiA UG”.

SYGNATARIUSZE

Pani Beata Orzech, Dyrektor III LO podpisała wraz z Dziekanem WPiA UG, Panem dr. hab. Wojciechem Zalewskim, kontynuację współpracy dydaktyczno- naukowej.  Wykładowcą wiedzy o prawie został Pan Piotr Zieliński, prawnik, absolwent oraz doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, laureat Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2017 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad prawem medycznym i bioprawem, a w szczególności nad aspektami dotyczącymi praw pacjenta”. Jest przewodniczącym Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Nasi uczniowie na zakończenie czteroletniego cyklu kształcenia otrzymają certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w programie, podwyższą kompetencje z zakresu wiedzy o prawie, co umożliwi im podjęcie decyzji o wyborze  kierunku studiów i zaplanowaniu swojej przyszłości.

W latach szkolnych 2016- 2019 projekt z certyfikatem ukończyły 2 klasy humanistyczne . Aż 16 uczniów podjęło dzienne,  stacjonarne studia prawno-administracyjne  na UG, UWM w Olsztynie, UMK w Toruniu. To najwyższa statystyka w regionie.

Teresa Rakowska, koordynator projektu