W drodze po Zieloną Flagę, czyli „Kolorowy świat zapylaczy – poznajemy i chronimy”

program

program - program

Realizacja Programu Eco-Schools w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Elblągu.

W roku szkolnym 2020/2021 grupa robocza, po przeprowadzonym audycie, zaproponowała obszar „bioróżnorodność i natura” jako ten, nad którym należy się pochylić. „Kolorowy świat zapylaczy – poznajemy i chronimy” to tytuł autorskiego projektu, który jest obecnie w trakcie realizacji. Uznano, że dla prawdziwego „mieszczucha” wszystko, co ma paski i bzyczy jest osą lub pszczołą, do tego owadem postrzeganym przez pryzmat użądlenia niebezpiecznego dla zdrowia człowieka. Trudnym wydaje się odczarowanie tych mitów, a dodatkowo uświadomienie, że bez pszczołowatych człowiek i jego środowisko mogą znaleźć się na skraju katastrofy – zadanie ponad siły, ale… metodą małych kroków, od zabawy przez naukę, od nauki do działania!

Projekt odpowiada na potrzebę podniesienia świadomości społecznej nie tylko młodych Elblążan, lecz i ich bliskich, na temat znaczenia dzikich zapylaczy w przyrodzie i korzyści, jakich dostarczają one człowiekowi. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat gatunków dzikich zapylaczy, w tym przede wszystkim w zakresie ich ochrony i wpływu na środowisko naturalne oraz podjęcie konkretnych działań zmierzających do poprawy warunków bytowych owadów w szkolnym ogrodzie.

Wsparcie merytoryczne przy realizacji projektu zdeklarowało Nadleśnictwo Elbląg i Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu i Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu.

Ośrodek ubiegając się o certyfikat realizuje działania na rzecz ekorozwoju zgodnie z Metodologią Siedmiu Kroków Eco-Schools. To między innymi powołanie grupy roboczej, przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań), opracowanie planu działań i jego realizacja, kontrola i ocena prowadzonych działań. Na koniec, na podstawie zdobytych doświadczeń tworzony jest Eko-Kodeks. A tematyka, zakres oddziaływań edukacyjnych i wychowawczy są w ścisłej korelacji z: Podstawą programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej oraz Postawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz Szkolnym Programem Wychowawczo – Profilaktycznym.

Projekt realizowany był podczas zajęć́ edukacyjnych, lekcji wychowawczych, spotkań edukacyjnych, warsztatów, zajęć świetlicowych, pozalekcyjnych, wyjść, wycieczek i konkursów między innymi „Zielony parapet”, „Tajemnicze życie pszczół”. Zorganizowano „Dzień Pszczoły”, „Bieg po miodek”, itd.

Pasja przyrodnicza społeczności Ośrodka ma ogromną moc oddziaływania. Najpierw na dzieci, uczniów, wychowanków. A oni – spragnieni doświadczania, poznawania i działania, swoją ciekawością świata i optymizmem zachęcają rodziców, opiekunów… społeczność lokalną.


Więcej o nas i programie EkoSzkoły:
http://osw2elblag.szkolnastrona.pl/p,1223,zielona-flaga
https://fdee.org/project/ekoszkoly/

program

program - program

program

program - program

program

program - program

program

program - program

program

program - program

program

program - program

program

program - program

program

program

program

program - program