Klasa Akademicka w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu

Klasa Akademicka

Klasa Akademicka - Klasa Akademicka

26 maja br. w progach naszej szkoły, w obecności uczniów klasy II B technik hotelarstwa, nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego, przez Panią Marię Dobosz Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu oraz Panią prof. dr Marię Chomka Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, celem realizacji wyjątkowego projektu edukacyjnego „Klasa Akademicka”.

W projekcie od września będą uczestniczyć uczniowie kierunku technik hotelarstwa, którzy są zainteresowani kontynuacją nauki na kierunku hotelarskim, gastronomicznym czy turystycznym w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Celem projektu jest podnoszenie poziomu nauczania, a także rozwój kadr naukowych i dydaktycznych oraz wymiana inicjatyw i idei służących rozwojowi środowiska szkolnego oraz akademickiego, a w szczególności popularyzacja i promocja hotelarstwa, gastronomii oraz turystyki. Przy okazji zdobywania wiedzy na poziomie szkoły średniej uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania związane z branżą HoReCa oraz turystyką poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez kadrę pedagogiczną Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, spotkania ze specjalistami branży HoReCa czy uczestnictwo w praktykach i stażach zawodowych. Dodatkowym atutem uczestnictwa w projekcie jest to, że absolwenci tego profilu będą mogli podjąć studia na preferencyjnych warunkach w WSTiH, przygotowujące do pracy zawodowej w szeroko pojętym sektorze turystycznym.

Życzymy wszystkim owocnej współpracy, a naszym uczniom wspaniałej przygody edukacyjnej, samorealizacji i nowych wyzwań oraz wykorzystania w jak najlepszy sposób możliwości, jakie przed Wami otwiera Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

„ Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś” (Coniguliaro Dominick)

Organizatorzy spotkania:
Urszula Samel, Beata Lesz
oraz uczniowie klasy IIB technik hotelarstwa

Zdjęcia:
Dominik Paszek IIID i Roksana Szatkowska IID/g   
z klasy technik fotografii i multimediów

Klasa Akademicka

Klasa Akademicka - Klasa Akademicka

Klasa Akademicka

Klasa Akademicka - Klasa Akademicka

Klasa Akademicka

Klasa Akademicka - Klasa Akademicka