Certyfikat Zielonej Flagi dla SOSW nr 2

certyfikat

certyfikat - certyfikat
Kolejny raz do rąk społeczności Ośrodka trafia prestiżowe wyróżnienie Zielonej Flagi przyznawane w Polsce przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej.

Program Eco-Schools to międzynarodowy, ciągle rozwijający się program, w którym zachęca się młodych ludzi do angażowania się w ochronę środowiska naturalnego. Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu.

Działania zaproponowane przez placówkę integrowały i zachęcały całą społeczność do podejmowania odpowiedzialnych wyborów i działań związanych z żywnością, które chronią środowisko, promują prawa człowieka i służą poprawie jakości życia społeczeństwa – każdego dnia.
 
Warto zajrzeć:
http://osw2elblag.szkolnastrona.pl/p,1223,zielona-flaga
https://fdee.org/project/ekoszkoly/

książki

książki - książki