Warsztaty tworzenia gier w SOSW nr 1 w Elblągu

warsztaty

warsztaty - warsztaty

Warsztaty „Współtworzenie gier pomocniczych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu zwiększenia ich integracji” w ramach projektu ID GAMES.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu w piątek 15 stycznia 2021 odbyły się warsztaty „Współtworzenie gier pomocniczych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu zwiększenia ich integracji”. Celem spotkania było opracowanie prototypów gier dostosowanych do potrzeb  osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W warsztatach udział wzięły osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunowie, specjaliści pedagogiki specjalnej, wolontariusze na co dzień pomagający osobom niepełnosprawnym oraz projektanci gier.  W pierwszej części warsztatów uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat niepełnosprawności intelektualnej, cech i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, emocjonalnego i praktycznego obciążenia opiekunów, sposobów wsparcia i integracji społecznej.

Następnie podzielono uczestników na dwa zespoły. Ich zadaniem było przetestowanie wybranych gier. W trakcie gry specjaliści pedagogiki specjalnej przeprowadzili wywiady z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zebrane informacje wykorzystane zostały w trzeciej części spotkania. Uczestnicy opracowali prototypy gier wspierających integrację osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Warsztaty były częścią projektu ID GAMES, w którym razem z specjalistami ze  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu udział biorą przedstawicieli instytucji  z Rumunii, Grecji i Portugalii.  Wypracowane na warsztatach prototypy zostaną przekazane partnerom projektu, którzy zajmą się opracowaniem kompletnych gier.

Projekt ID GAMES współfinansowany jest ze środków w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

warsztaty

warsztaty - warsztaty

warsztaty

warsztaty - warsztaty

warsztaty

warsztaty - warsztaty

warsztaty

warsztaty - warsztaty

warsztaty

warsztaty - warsztaty

warsztaty

warsztaty - warsztaty