Ferie na sportowo z MOS-em

mos

mos - mos

Smutek i żal - to najczęściej goszczące dziś na twarzach prawie setki elbląskich dzieci emocje. Właśnie dziś, 15 stycznia, mija ostatni dzień „moich najwspanialszych” - zdaniem wielu uczestników - zimowych ferii z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym. W czasie panującej epidemii – i zamknięcia wielu obiektów sportowych dla najmłodszych dzieci klas I – IV szkół podstawowych - zajęcia z MOS-em stały się jedyną możliwością spędzenia ferii „na sportowo”.

Osiem grup liczących po dwunastu uczestników (obostrzenie epidemiologiczne) przez dwa tygodnie, osiem godzin dziennie, z zachowaniem najostrzejszych reżimów sanitarnych, brało udział w intensywnych zajęciach rekreacyjno-sportowych. Dzieci poznały kilka nowych dla nich dyscyplin sportu i spędziły niezapomniane chwile w grupie rówieśniczej. Każdy dzień rozpoczynał się o godz. 7.30. Po zajęciach z wychowawcą odbywały się dwa bloki tzw. zajęć specjalistycznych z wybitnymi nauczycielami i trenerami elbląskich klubów, pracownikami Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Później obiad (refundowany przez władze miasta) i kolejne zajęcia do godziny 15.30. Dzięki temu, że praca kilkunastu nauczycieli nie generowała dodatkowych kosztów oraz faktowi, że zajęcia odbywały się na obiektach własnych MOS, rodzice naszych podopiecznych nie ponosili żadnych opłat. Skutkiem skromnej pomocy prywatnych osób i zaprzyjaźnionych klubów sportowych nasze dzieciaki otrzymywały też słodkie upominki i napoje. Ciekawym pomysłem zrealizowanym przez jedną z grup było również oszlifowanie kawałka bursztynu otrzymanego na pamiątkę zimowych zajęć. Zwieńczeniem dwutygodniowej zabawy było wręczenie uczestnikom pamiątkowych medali i drobnych upominków. Wielu z nich zadeklarowało chęć uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy również po zakończonych feriach.

Aktywna postawa dzieci, współpraca rodziców, przychylność władz miasta oraz zaangażowanie kadry pedagogicznej MOS. Tak niewiele potrzeba dla dalszego rozwoju elbląskiego sportu dzieci i młodzieży.   

Dyrektor
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
Stanisław Szczepański

mos

mos - mos

mos

mos - mos

mos

mos - mos