Bezpieczny El-Przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak - bezpieczny el-przedszkolak

To już sześć lat, jak elbląskie przedszkola publiczne realizują Projekt „Bezpieczny El-Przedszkolak”, który promuje działania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa podejmowane na rzecz najmłodszych. Projekt realizowany jest w ramach programu „Bezpieczny Elbląg – współdziałanie i aktywizacja społeczna”.

 

Realizacja projektu, który jest nauką poprzez zabawę, ma się przyczynić w dużej mierze do przyswojenia przez dzieci bogatej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, kształtując w nich odpowiednie postawy i prawidłowe nawyki, oraz zachęcać innych
w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań.

W tym roku, z uwagi na sytuację związaną z pandemią, i związane z nią ograniczenia projekt realizowany był tylko na terenie placówki i odbywał się podczas bezpośredniej pracy nauczycieli z dziećmi w przedszkolach. Pomimo obostrzeń sanitarnych i braku możliwości wspólnego realizowania działań w  ramach programu zrealizowano wiele atrakcyjnych przedsięwzięć i działań edukacyjno - profilaktycznych.

Organizowano zajęcia, oraz działania edukacyjne w taki sposób aby dzieci poprzez aktywny udział mogły poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz poznać sposoby oraz ludzi, którzy mogą im pomóc. Systematycznie prowadzone zajęcia wyposażyły dzieci w niezbędną wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym, uwrażliwiły na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w grupie, w ogrodzie przedszkolnym czy na spacerach.

W związku z tym, że w tym roku nie było możliwości osobiście spotkać się z przedstawicielami odpowiednich służb mundurowych współpracujących przy realizacji projektu, nauczyciele przybliżyli dzieciom pracę strażaka, leśnika, ratownika medycznego, policjanta czy pracownika straży miejskiej. Biorąc pod uwagę to iż wiele zajęć odbywało się z wykorzystaniem technologii informatycznej, szczególną uwagą objęto bezpieczeństwo dzieci w sieci - dzieci dowiedziały się czym jest Internet, jak bezpiecznie z niego korzystać, jak reagować w momencie kiedy czujemy się zagrożeni.

Obostrzenia sanitarne nie pozwoliły na zakończenie realizacji projektu zorganizować corocznej olimpiady Bezpiecznego – El-Przedszkolaka, ale doceniając starania dzieci, jak co roku nagrodzono wyróżniono wszystkie nagrodami. Zakupiono rowerki biegowe, oznaczenia drogowe i gry edukacyjne rozwijające kreatywność dzieci.

logo

bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak - bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak - bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak - bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak - bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak - bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak - bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak - bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak

bezpieczny el-przedszkolak - bezpieczny el-przedszkolak