Nauczyciele SOSW nr 1 w międzynarodowym seminarium

projekt

projekt - projekt

Przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu brali udział w trzydniowym międzynarodowym seminarium kontaktowym Bilateral Fund – EEA & Norway Grants 2014-2021 w ramach Programu Edukacja zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Edukacja korzysta z dofinansowania otrzymanego od Norwegii, Liechtensteinu i Islandii w obszarze edukacji. Jego celem jest realizacja projektów w obszarze edukacji włączającej, zarządzanie w edukacji oraz kształcenie i szkolenia zawodowe.

Wicedyrektor Ośrodka Ewelina Deja oraz nauczyciele-terapeuci:  Anna Hatle-Tafelska, Magdalena Janiak w ramach konferencji online dyskutowały o potrzebach edukacyjnych Ośrodka. Wymieniały się doświadczeniami z innymi uczestnikami konferencji oraz nawiązały nowe kontakty  z nauczycielami z Norwegii, Liechtensteinu oraz Polski.

W ramach grantu otrzymanego z funduszy programu przedstawiciele SOSW nr 1 wezmą udział w wizycie przygotowawczej w jednej z instytucji edukacyjnych w Reykjaviku.

Magdalena Janiak, SOSW nr 1 w Elblągu

projekt

projekt - projekt