27. Akcja sprzątanie świata – Polska

27. Akcja sprzątanie świata – Polska

27. Akcja sprzątanie świata – Polska - 27. Akcja sprzątanie świata – Polska

W związku z organizowaną 27. akcją „Sprzątanie świata – Polska”, której finał przypada w dniach 18 – 20 września 2020r. serdecznie zapraszamy uczniów elbląskich szkół, przedszkoli i placówek szkolno-wychowawczych do udziału w tym przedsięwzięciu. Z uwagi na pandemię zmuszeni jesteśmy do zmiany formy tegorocznej akcji. Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie.

Tegoroczne hasło brzmi: PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.
W ramach konkursu, zgodnie z ww. hasłem, należy nagrać maksymalnie 1,5 minutowy filmik. Forma dowolna, jednak wykonanie musi być indywidualne - dopuszcza się pomoc rodziny, rodzeństwa, nie ma to być jednak wykonanie grupowe.

Konkurs przeprowadzony będzie w 4 kategoriach wiekowych:
•    Przedszkola
•    Klasy podstawowe I-IV
•    Klasy podstawowe V-VIII
•    Liceum/technikum

Nagrany film na nośniku CD, CDRW, czy DVD należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „KONKURS Departament Ochrony Środowiska” i wrzucić do urny w holu budynku przy ul. Łączności 1 w Elblągu.
Termin dostarczenia prac - do dnia 28.09.2020r.

Do filmiku należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, nazwa placówki, do której uczęszcza osoba biorąca udział
w konkursie. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz przesłane do placówek oświatowych.