Nagrody Prezydenta dla elbląskich uczniów za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska przyznane!

Rysunek autorstwa Łukasza Kupisza z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu, nadesłany na konkurs Elbląskie Zielone Pytanie Junior.

Tradycyjnie, z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi Prezydent Miasta Elbląg – Pan Witold Wróblewski w dniu 22 kwietnia 2020r. przyznał nagrody uczniom, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami z zakresu ochrony środowiska w minionym - 2019 roku.

22 kwietnia został oficjalnie ustanowiony jako Dzień Ziemi 50 lat temu. Jest on obchodzony na całym świecie. Obchody okrągłej rocznicy były w tym roku szczególne, a ich hasło brzmiało ''Działamy na rzecz ochrony klimatu''.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, tegoroczni laureaci, nie mogli zostać uhonorowani osobiście, jednak Prezydent Miasta Elbląg - Pan Witold Wróblewski przesyła dziś wszystkim nagrodzonym gratulacje i słowa uznania.

Nagrody Prezydenta Miasta Elbląg za szczególne osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska otrzymują uczniowie, którzy wykazali się szczególnymi osiągnieciami z zakresu ochrony środowiska w minionym roku, szczególnie angażując się w promowanie proekologicznych zachowań, biorąc aktywny udział w wielu ogólnopolskich inicjatywach, akcjach ekologicznych organizowanych przez nasze Miasto czy swoją szkołę, a przede wszystkim dając dobry przykład w swoim najbliższym otoczeniu.

Działania naszych tegorocznych laureatów przyczyniły się nie tylko do poprawy środowiska, ale przede wszystkim do podnoszenia świadomości ekologicznej ich samych, ich rówieśników, czy też ich rodzin i najbliższego otoczenia. Poprawna segregacja również nie jest dla nich obcym zagadnieniem. Dlatego ? Wielu z nich przyczyniło się do efektywnej zbiórki surowców wtórnych, mobilizując do tego swoją aktywną postawą innych. Niejednokrotnie reprezentowali swoje szkoły, a przez to i nasze Miasto w wielu konkurach dotyczących ekologii i ochrony środowiska, odnosząc przy tym znamienite sukcesy.

Stanowią doskonały wzór do naśladowania dla niejednego z nas, dysponując przy tym dużą wiedzą i świadomością, co tak naprawdę znaczy życie w zgodzie i w poszanowania natury.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Elbląg za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska w 2019r.
1.    Adam Grot – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego w Elblągu,
2.    Jan Romanowski – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Elblągu,
3.    Paulina Turulska - IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu,
4.    Alan Rynkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu,
5.    Martyna Róg - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu,
6.    Julia Chachowska-Hulanicka - Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu,
7.    Michał Srebrnicki - Zespół Szkół Technicznych w Elblągu,
8.    Julia Kasperowicz - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu,
9.    Paweł Kłoczewiak - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu,
10.    Karol Saczewa - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu,
11.    Marika Kuriata - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu,
12.    Aleksandra Kidawa - Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu,
13.    Sławomir Urbaniak - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu,
14.    Adrian Lisowski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Elblągu,
15.    Daniel Dawid - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Elblągu,
16.    Jakub Piotrowicz - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu,
17.    Kinga Belczewska - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu,
18.    Konrad Żuk - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu,
19.    Kinga Siółkowska - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Elblągu,
20.    Konrad Żyhałko - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu,
21.    Anna Doroszkiwicz - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu,
22.    Karolina Mrochem - Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,
23.    Maksymilian Pfeifer - Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu,
24.    Weronika Szał - Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Elblągu.