Konkurs plastyczny (Budżet Obywatelski 2020)

konkurs

konkurs - konkurs

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym pt. „Piękno Warmii i Mazur” organizowanym w ramach projektu "MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE DLA JUNIORA I SENIORA”. (Budżet Obywatelski 2020r.).

Czekamy na Wasze swobodne wypowiedzi plastyczne i wrażenia artystyczne przetworzone na obrazy i prace plastyczne, których źródłem jest piękno naszego regionu.

Inspiracją do prac plastycznych niech będą słowa patrona naszej szkoły, poety ludowego Michała Kajki:
„ A wśród łąk przy jeziorze
Czasem mgła niby obłokiem
I zachwyt serce bierze,
Gdzie spojrzysz tylko okiem…”

Cele konkursu:
Prezentacja piękna otaczającej nas przyrody,
Pogłębianie zainteresowań i odkrywanie urody Warmii i Mazur,
Kształtowanie przywiązania do środowiska naturalnego człowieka, jego poszanowania i zachowania dla przyszłych pokoleń,
Pogłębianie poczucia tożsamości regionalnej ,
Zachęcenie do poszukiwań artystycznych i postaw ekologicznych,
Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej,
Rozwijanie pomysłowości, wyobraźni i kreatywności,
Prezentacja twórczości o ciekawych walorach estetycznych i artystycznych,
Zintegrowanie dzieci i osób starszych we wspólnych działaniach.

Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do społeczności miasta Elbląga, dzieci przedszkolnych , uczniów szkół podstawowych i ich rodzin , słuchaczy UTWiON  i będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:

  • dzieci w wieku przedszkolnym,
  • dzieci w wieku szkolnym,
  • młodzież i dorośli.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu, ul. Zajchowskiego 12.

Założenia organizacyjne:
Zadaniem konkursowym jest zobrazowanie w formie prac plastycznych wrażeń jakie niesie ze sobą uroda krajobrazu i wyjątkowe miejsca Warmii i Mazur

Technika prac dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż i inne techniki). Format A4 lub A3)

Do każdej pracy powinna być przyklejona na odwrocie kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • wiek
  • tytuł pracy
  • nazwa przedszkola, /szkoły,/ instytucji - adres
  • opiekun
  • telefon kontaktowy
  • e-mail

DO KAŻDEJ ZŁOŻONEJ DO KONKURSU PRACY KONIECZNIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZGODĘ NA UDZIAŁ W KONKURSIE , NIEODPŁATNE PUBLIKOWANIE NADESŁANEJ PRACY I PRZETWARZANIE  I ZBIERANIE  DANYCH  (DRUK W ZAŁĄCZENIU - ZGODA).

Termin składania prac do 03 kwietnia 2020 r. w sekretariacie szkoły lub przesłanie pod adres: Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Zajchowskiego 12, 82-300 Elbląg, z dopiskiem konkurs plastyczny Piękno Warmii i Mazur.

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora.

Zgłoszone prace stają się własnością SP 12 w Elblągu. Jeżeli autor życzy sobie zwrotu tej pracy, proszę o zastrzeżenie tego, dołączając taką informację do zgłoszonej pracy.

Kontakt w sprawie konkursu:
Alina Dudzik
Tel:608047133