Plakatem w nałogi

konkurs plakat

konkurs plakat - konkurs plakat

W miniony czwartek w Kamieniczkach Elbląskich odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie na „PLAKAT PROFILAKTYCZNY 2019”.

Konkurs na "Plakat Profilaktyczny 2019" został zorganizowany przez Prezydenta Elbląga oraz Departament Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Elblągu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem Konkursu było kształtowanie wśród młodzieży postaw prozdrowotnych, uświadomienie konsekwencji wynikających ze spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy i innych używek, rozwijanie i pobudzanie wyobraźni plastycznej oraz kreatywności. Konkurs skierowany był do uczniów klas VII i VIII elbląskich szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym było wykonanie plakatu nawiązującego do problemu uzależnień, propagującego zdrowy styl życia bez nałogów.

W Konkursie na "Plakat Profilaktyczny 2019" wzięło udział 35 osób, uczniów klas VII i VIII z 12 elbląskich szkół podstawowych. W pracach zgłoszonych do Konkursu uczniowie przedstawili swoje spostrzeżenia, przemyślenia oraz przykłady z najbliższego otoczenia, być może nawet własne doświadczenia.

Jury konkursowe w składzie: Halina Sołtys – Specjalista Terapii Uzależnień, Mariusz Owczarek –  Instruktor pracowni plastycznej Młodzieżowego Dom Kultury w Elblągu, Monika Kurpanik – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, Małgorzata Borzęcka-Florek – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych oceniło prace wyłaniając zwycięzców Konkursu. Nagrodami w Konkursie były bony podarunkowe.

Główne nagrody otrzymali:
JULIA KOPANIA ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu – zajęła III miejsce, otrzymując nagrodę w postaci bonów podarunkowych o wartości 200 zł;
PATRYCJA LEWANDOWSKA ze Szkoły Podstawowej Nr 25 w Elblągu – zajęła II miejsce, otrzymując nagrodę w postaci bonów podarunkowych o wartości 300 zł;
WIKTOR CHROBAK ze Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Elblągu –  zajął I miejsce, otrzymując nagrodę w postaci bonów podarunkowych o wartości 500 zł.

Jury podjęło decyzję o przyznaniu wyróżnienia za zajęcie IV miejsca – otrzymał je MAX WYSOCKI ze Szkoły Podstawowej Nr 9. Dodatkową nagrodą dla osób, które otrzymały główne nagrody oraz wyróżnienie będzie fakt, że ich prace zostaną wydrukowane w formie plakatów oraz rozpowszechnione w szkołach oraz instytucjach na terenie Elbląga.

- Wśród prac zauważyłem, że opisujecie zjawisko uzależnienia od komputerów, gier, smartfonów, czyli rzeczywistości wirtualnej, a także od e-papierosów. To nowe typy uzależnień. Z tym zjawiskiem zetknąłem się w szkole, jednego roku szkolnego zabrałem uczniom, informując rodziców, kilkadziesiąt elektronicznych papierosów - mówił do laureatów Edward Pietrulewicz wiceprezydent Elbląga - Gratuluję zwycięzcom. Dzięki temu konkursowi mówicie swoim kolegom i koleżankom o zagrożeniach jakie niosą wszelkie nałogi, skłaniacie ich, by zastanowili się nad tym co robią i przeciwdziałali wszelkim uzależnieniom. Sami też pokazujecie, że jesteście ludźmi wrażliwymi - mówił wiceprezydent Pietrulewicz krótko przed wręczeniem nagród

Pozostali uczestnicy Konkursu również otrzymali nagrody w postaci bonów podarunkowych o wartości 50 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział Konkursie.

konkurs plakat

konkurs plakat - konkurs plakat

konkurs plakat

konkurs plakat - konkurs plakat

konkurs plakat

konkurs plakat - konkurs plakat

konkurs plakat

konkurs plakat - konkurs plakat

konkurs plakat

konkurs plakat - konkurs plakat

konkurs plakat

konkurs plakat - konkurs plakat

konkurs plakat

konkurs plakat - konkurs plakat

konkurs plakat

konkurs plakat - konkurs plakat

konkurs plakat

konkurs plakat - konkurs plakat