Ślubowanie klas pierwszych w ZST w Elblągu

ślubowanie w zst

ślubowanie w zst - ślubowanie w zst

3 grudnia br. w auli PWSZ odbyła się tradycyjna uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu.

Ta ceremonia  to święto wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców, a uświetnili ją swoją obecnością znamienici goście.

We wrześniu tego roku do szeregów szkolnych wstąpili nowi uczniowie, którzy wybrali kształcenie w zawodach: technik budownictwa z rozszerzeniem „Strategia CPTED w budownictwie”, technik architektury krajobrazu z rozszerzeniem „Florystyka”, technik analityk z rozszerzeniem „Elementy analizy produktów kosmetycznych”, technik analityk z rozszerzeniem „Zagadnienia medyczno-farmaceutyczne w analizie laboratoryjnej” oraz technik analityk z dobrą praktyką „Pragmatyka służby w Policji i Straży Pożarnej”. W tym roku szkolnym do ślubowania stanęli uczniowie 4-letniego i 5-letniego technikum.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu - Hanna Mierzejewska - w swoim przemówieniu wskazała na aktywność i zaangażowanie uczniów w życiu kulturalnym i sportowym miasta, ich uczestnictwo w międzynarodowych projektach, konkursach przedmiotowych i olimpiadach branżowych. Wiele uwagi poświęciła absolwentom, którzy osiągają dobre wyniki na wyższych uczelniach i odnoszą sukcesy na dalszych etapach swojego życia.

Ceremonia ślubowania miała podniosły charakter. Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami wstąpili na scenę i poprzez rotę ślubowania składali uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Ślubowali sumiennie wykonywać obowiązki ucznia i osiągać dobre wyniki w nauce, wykazywać się koleżeńską postawą, dbać o tradycje, dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować. Każdy uczeń otrzymał również akt mianowania, który oficjalnie włączył ich do grona pełnoprawnych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu.

Uroczystość ślubowania była też okazją do nadania stopni awansu uczniom starszych klas mundurowych. Minęło 10 lat od kiedy w ZST zaczęły funkcjonować klasy mundurowe, za co pani dyrektor serdecznie dziękowała współtwórcom oraz szczególnie zaangażowanym nauczycielom.

Po tym uroczystym momencie głos zabrali także zaproszeni goście (przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komendy Straży Pożarnej w Elblągu, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników w Elblągu, Urzędu Miejskiego w Elblągu), którzy przede wszystkim zapewnili pierwszoklasistów, iż zdobyte wiadomości w wybranej przez nich szkole będą początkiem do sukcesu w ich dorosłym życiu.

Uroczystość ślubowania klas pierwszych zbiegła się z obchodami 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji młodzież ZST przedstawiła program artystyczny przypominający historię odrodzenia się Polski. Uczniowie zaprezentowali film dokumentalny o marszałku Józefie Piłsudskim, wykonali piosenki o charakterze patriotycznym, wśród których największe wrażenie zrobiła ta w wykonaniu Alicji Semkiw pt.:„Ja to mam szczęście…”

Po uroczystości był czas na gratulacje, uściski i rozmowy przy słodkim poczęstunku.

ślubowanie w zst

ślubowanie w zst - ślubowanie w zst

ślubowanie w zst

ślubowanie w zst - ślubowanie w zst

https://mobile.twitter.com/R_A_Ziemkiewicz/status/1201926596216676353/video/1

https://mobile.twitter.com/R_A_Ziemkiewicz/status/1201926596216676353/video/1 - https://mobile.twitter.com/R_A_Ziemkiewicz/status/1201926596216676353/video/1

ślubowanie w zst

ślubowanie w zst - ślubowanie w zst

ślubowanie w zst

ślubowanie w zst - ślubowanie w zst

ślubowanie w zst

ślubowanie w zst - ślubowanie w zst

ślubowanie w zst

ślubowanie w zst - ślubowanie w zst

ślubowanie w zst

ślubowanie w zst - ślubowanie w zst

ślubowanie w zst

ślubowanie w zst - ślubowanie w zst

ślubowanie w zst

ślubowanie w zst - ślubowanie w zst

ślubowanie w zst

ślubowanie w zst - ślubowanie w zst