SOSW nr 2 - „Szkołą Przyjazną Środowisku”

wręczenie nagród

wręczenie nagród - wręczenie nagród

29 listopada 2019 br. w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały wręczone nagrody w ramach konkursów Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Podczas uroczystej gali na wniosek Kapituły Konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu. To już XIV edycja Konkursu, w którym  placówki zobowiązane są wykać się wysoką jakością pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, podejmują zintegrowane działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej uczniów i środowiska lokalnego oraz realizują własny projekt ekologiczny różny od działań systemowych.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym realizowany był projekt autorski pn. „W poszukiwaniu ciszy  – badamy, analizujemy, naprawiamy”, który był pomocą w realizacji treści Podstawy kształcenia ogólnego szkoły podstawowej podczas lekcji przyrody, fizyki, geografii i biologii. Głównym celem projektu  było wskazanie uczniom i ich bliskim negatywnego wpływu hałasu na zdrowie i stan środowiska naturalnego oraz integracja społeczności szkolnej wokół działań na rzecz poszanowania jego zasobów.  Hałas, w świetle obowiązujących przepisów, jest uznawany za zanieczyszczenie. W związku z tym podlega on podobnym restrykcjom, co inne zanieczyszczenia środowiska, a jego normy są ściśle określone. Określa się nim wszelkie nieprzyjemne, niepożądane, uciążliwe i szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz cały organizm człowieka.

Projekt integrował i angażował społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska, ale nie był jedynym działaniem prowadzonym w placówce, która od lat podejmuje się ekologicznych wyzwań współpracując z instytucjami wspierającymi ją w tym, między innymi Nadleśnictwem Elbląg, Departamentem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej i Parkiem Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”.

Zapraszamy na stronę: http://www.osw2elblag.szkolnastrona.pl/p,1163,20182019,1163,20182019 można tam znaleźć wiele inspiracji ekologicznych.

certyfikat

certyfikat - certyfikat

wręczenie nagród

wręczenie nagród - wręczenie nagród