Ogród przyjazny ptakom - projekt ekologiczny III LO

projekt ekologiczny

projekt ekologiczny - projekt ekologiczny

Dobiegła końca realizacja projektu ekologicznego „Ogród przyjazny ptakom”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej, które przyznało szkole na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wiodącym założeniem projektu było stworzenie warunków siedliskowych dla ptaków bytujących w naszym mieście. Uczniowie klasy IIc i IIIc wraz z nauczycielami biologii oraz przyrody, wrażliwi i nieobojętni na  negatywne zmiany w środowisku,  zasadzili na terenie szkolnym 47 sadzonek krzewów i drzew, będących przyszłym źródłem pożywienia i miejscem gniazdowania oraz schronienia ptaków.

W ramach projektu,  oprócz sadzonek,  zakupiono i umieszczono na drzewach karmniki oraz budkę lęgową dla ptaków. Posadzone krzewy zostały oznaczone i opisane na tabliczkach informacyjnych. Oprócz zwiększenia bioróżnorodności roślin i zwierząt projekt zakłada zaangażowanie  młodzieży w pielęgnację ogrodu oraz  rozwój ich zainteresowań przyrodniczych.  Umożliwi on także realizację treści programowych w formie zajęć praktycznych z zakresu botaniki, zoologii czy ekologii.

Wygląda na to, że już wiosną będzie można podziwiać pierwsze efekty pracy uczniów i nauczycieli. W kolejnych latach planowany jest rozwój ogrodu i wzbogacenie go o rośliny zielne kwitnące,  a także zagospodarowanie ekologiczne pozostałego terenu wokół szkoły.

projekt ekologiczny

projekt ekologiczny - projekt ekologiczny

projekt ekologiczny

projekt ekologiczny - projekt ekologiczny

projekt ekologiczny

projekt ekologiczny - projekt ekologiczny

projekt ekologiczny

projekt ekologiczny - projekt ekologiczny