Czwórka Szkołą Przyjazną Ekonomii Społecznej

wyróżnieni na Gali Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur, w kategorii

wyróżnieni na Gali Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur, w kategorii - wyróżnieni na Gali Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur, w kategorii

27 września br. w siedzibie Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie odbyła się I Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach. Salę koncertową olsztyńskiej filharmonii wypełnili licznie zaproszeni goście:  samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek integracji i pomocy społecznej, rynku pracy, biznesu. Podczas uroczystości ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu m. in. w kategorii „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim. Tu swój sukces odniosła Szkoła Podstawowa nr 4, która jako jedyna z Elbląga otrzymała WYRÓŻNIENIE. Tak prestiżowy laur Czwórka zawdzięcza inicjowaniu i prowadzeniu działań z zakresu aktywności społecznej lokalnej społeczności.

Szkoła z własnej inicjatywy, identyfikując lokalne potrzeby środowiska, powołała lokalny klub „Od juniora do Seniora” w oparciu o działania międzypokoleniowe, angażujący także dzieci i młodzież.

Placówka od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Rodzinnych. Podczas realizacji wspólnych działań i projektów zorganizowała m.in. międzyszkolną debatę dotyczącą postaw współczesnego patriotyzmu, angażując przy tym lokalnych kombatantów.

W gmachu przy ul. Mickiewicza 41 od wielu lat funkcjonuje koło Caritas, które angażuje uczniów w akcje wolontarystyczne  (WOŚP, Pola Nadziei), ale także akcje w odpowiedzi na wydarzenia np. zbiórki dla pogorzelców, dbanie o  opuszczone groby w okresie Zaduszek.

We współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych organizowane są świąteczne spotkania społeczników ze wspólnym kolędowaniem oraz warsztatami.

Współpracując systematycznie z Miejskim Centrum Wolontariatu, placówka powołała koło wolontarystyczne „Starszy brat, starsza siostra”, które angażuje dzieci starsze lub zdolne do pomocy słabszym w nauce kolegom i jednocześnie integruje dzieci w szkole.

W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Rodzinnych oraz Klubem Sportowym „Hart” wspiera dzieci w rozwoju poprzez sport społecznie wrażliwy (sport wzmacniający samoocenę, wiarę w siebie dzieci, promujący pozytywne zachowania i relacje, uwrażliwiający na potrzeby dzieci słabszych). Uczy je również przedsiębiorczości w praktyce, angażując w akcję STOP SZAROBUREJ SZKOLE, organizuje np. słodkie przerwy (wypieki gofrów) i prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup gier korytarzowych.

A od wielu lat przy szkole funkcjonuje „Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki”, które organizuje m.in. lokalne festyny dla całej społeczności, cieszące się ogromnym zainteresowanie.

wyróżnieni na Gali Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur, w kategorii

wyróżnieni na Gali Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur, w kategorii - wyróżnieni na Gali Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur, w kategorii

wyróżnieni na Gali Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur, w kategorii

wyróżnieni na Gali Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur, w kategorii - wyróżnieni na Gali Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur, w kategorii

wyróżnieni na Gali Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur, w kategorii

wyróżnieni na Gali Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur, w kategorii - wyróżnieni na Gali Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur, w kategorii