Uczniowie klasy III b na temat Procesu Wyborczego

25 września br. uczniowie klasy III b: Adrian Komoń, Jakub Hryciuk i Jakub Weis przeprowadzili lekcję na temat wyborów przygotowaną dla uczniów klasy I e.

Przedsięwzięcie to było związane z realizowanym w naszej szkole projektem Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”, którego zadaniem jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie osób do świadomego udziału w wyborach.

Celem lekcji było kształtowanie u uczniów postaw społecznych i obywatelskich, budowanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość poprzez uczestnictwo w życiu publicznym. Maturzyści wyjaśnili znaczenie mechanizmów demokratycznych, omówili sposób przeprowadzania wyborów w Polsce, wyjaśniając m.in. komu przysługuje czynne, a komu bierne prawo wyborcze. Lekcja zakończyła się specjalnie przygotowanym quizem, w którym uczniowie klasy I mogli sprawdzić swoją wiedzę.

Agnieszka Krzywdzińska, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie