Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych

Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych

Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych - Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych

16 uczniów ZSIŚiU kształcących się w zawodach technik energetyk i dekarz otrzymało świadectwa europejskich kwalifikacji zawodowych - Europass-Mobilność.

Wyróżnieni uczniowie są uczestnikami projektu "Hiszpański staż zawodowy oknem na świat" zorganizowanego przez ZSIŚiU i współfinansowanego w ramach programu Erasmus+. Wzięli oni udział w dwutygodniowych praktykach w Sewilli, gdzie pracowali przy instalacji paneli fotowoltaicznych.
Uzyskany certyfikat Europass-Mobilność jest potwierdzeniem ich kwalifikacji zawodowych dla pracodawców w całej Europie.

Projekt "Hiszpański staż zawodowy oknem na świat" jest jednym z wielu realizowanych przez szkołę, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe za granicą. W poprzednich latach uczniowie szkoły brali udział w stażach w Hiszpanii, jak również w Niemczech.


Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ ”Program ERASMUS + Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1.
Mobilność Edukacyjna". Kwota dofinansowania: 31.344 EURO.
--

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych

Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych - Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych

Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych

Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych - Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych

Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych

Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych - Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych

Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych

Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych - Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych