Zakończenie roku szkolno-akademickiego w Kl. 1A i 2B

zakończenie roku

zakończenie roku - zakończenie roku

To już kolejny rok współpracy III Liceum im. Jana Pawła II w Elblągu z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W audytorium WSD uczniowie klas 1a i 2b, objętych patronatem wyższej uczelni, wysłuchali wykładu opiekuna naukowego z ramienia WPiA UG, Pana Piotra Zielińskiego pt. „Rodzina- aspekty prawne i moralne”. W spotkaniu naukowym uczestniczyła Pani Dyrektor Beata Orzech, która podkreśliła wartość nauki i zachęcała młodzież do dalszego zgłębiania nie tylko wiedzy o prawie.

Martyna Mierkowska i Michał Jeremicz z kl. 2 b, podziękowali w imieniu społeczności uczniowskiej za drugi rok owocnej współpracy.  Zwieńczeniem naszych zmagań „prawniczych” był wyjazd naukowy 10 czerwca 2019 r. na UG. Wspólnie ze studentami I roku prawa i administracji uczestniczyliśmy w zajęciach na temat ''Wnioskowania prawniczego” w ramach logiki dla prawników. Wykład i zajęcia poprowadził  Pan prof. dr. hab. Oktawian Nawrot, który piastuje również stanowisko Sędziego Sądu Najwyższego.

Dziękujemy Pani Dyrektor B. Orzech, wychowawcom klas patronackich, naszym nauczycielom przedmiotowym za wsparcie w realizowaniu i rozwijaniu naszych zainteresowań i pasji.                                                         

T. R

zakończenie roku

zakończenie roku - zakończenie roku

zakończenie roku

zakończenie roku - zakończenie roku