Karolina Szczepańska z III LO im. JP II w Elblągu została laureatką III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „ Do broni !”Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”

laureatka

laureatka - laureatka

W siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, w dniach 5-6 czerwca 2019 r., rozegrany został etap ogólnopolski konkursu historycznego „ Do broni !” Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”.

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne, Jury konkursu przyznało Karolinie Szczepańskiej z kl. 1b III miejsce i tytuł laureata na szczeblu ogólnopolskim.

Uczestnicy finału, zgodnie z  regulaminem, mieli zadanie przedstawienia komisji w ciągu 20 minut swojej pracy, wskazując na motywacje, źródła, które wykorzystywali, wnioski, a następnie odpowiedzieć na dwa pytania dotyczące tematyki ziemiańskiej w kontekście II wojny światowej.

Tematem pracy konkursowej Karoliny były losy rodu Donimirskich herbu Brochwicz z Pomorza.  Praca to barwna  historia rodu ziemiańskiego, wzbogacona fotografiami dworów, krypt grobowych, tablic pamiątkowych, które autorka wykonała samodzielnie podczas podróży- szlakiem rodu   Donimirskich . W krakowskim finale wzięło udział ok. 150 uczniów z całej Polski w 3 grupach wiekowych. Uczennicę przygotowała Teresa Rakowska, nauczycielka historii.

Uroczysta gala podsumowująca konkurs, odbyła się 6 czerwca o godzinie 14.00 we dworze Antoniego i Elżbiety Potockich w Krakowie – Olszy.

Organizatorami konkursu byli:
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu.
Partnerem z ramienia edukacji Małopolskie Kuratorium Oświaty.
Gratulujemy sukcesu!

laureatka

laureatka - laureatka

laureatka

laureatka - laureatka