Czworo nowicjuszy wśród dawców krwi ZSIŚiU

dawcy

dawcy - dawcy

Blisko 9,5 litra krwi trafi od uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu do potrzebujących. W szkole odbyła się XIX akcja honorowego oddawania krwi. Zbiórka przebiegała pod hasłem „100 litrów krwi – na 100-lecie PCK”.

Decyzję o honorowym oddaniu krwi podjęło 23 uczniów ZSIŚiU. Czworo z nich zdecydowało się na to po raz pierwszy w życiu i tym samym poszerzyli grono szkolnych krwiodawców. Jest to o tyle ważne, że krew to najcenniejszy dar, jaki można oferować drugiemu człowiekowi. Każdy oddający krew pomaga ofiarom wypadków, które nasilają się szczególnie w sezonie letnim. Uczniowie zebrali 9450 ml krwi. Ci, którzy pomimo najlepszych chęci nie mogli oddać krwi, mogą udać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Elblągu przy ul. Generała Józefa Bema 80. Kolejna akcja honorowego oddawania krwi w ZSIŚiU odbędzie się już w nowym roku szkolnym.

Jerzy Pędzisz, prezes HDK „Absolwent” przy ZSIŚiU
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

dawcy

dawcy - dawcy

dawcy

dawcy - dawcy