Akcja honorowego oddawania krwi w ZSIŚiU

akcja

akcja - akcja

Zespół Szkół Inżynierii  Środowiska i Usług zaprasza na XIX. akcję honorowego oddawania krwi pod hasłem "100 litrów krwi – na 100-lecie PCK".

We wtorek  04.06.2019r. w godz. 08.00 do 12.00 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju 44 odbędzie się kolejna otwarta akcja honorowego krwiodawstwa i jednocześnie czwarta akcja w roku szkolnym dla uczczenia 100–lecia PCK.

Krew może oddać każdy, kto jest zdrowy, ma 18 lat i waży powyżej 50 kg, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem oraz numerem Pesel i wypełni odpowiednią deklarację. Każda osoba przed oddaniem krwi przechodzi badanie lekarskie.

Z A P R A S Z A M Y  S E R D E C Z N I E: uczniów (pełnoletnich), absolwentów naszej szkoły i inne osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji.

KAŻDY, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być: zdrowy, wypoczęty, po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi. Uczestnicy po oddaniu krwi otrzymują ekwiwalent ubytku energetycznego, tj. 8 tabliczek czekolady i sok.

Akcją kieruje p. Jerzy Pędzisz, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia
do dnia 03.06.2019r. (poniedziałek).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY,
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług