Konferencja - Inspiracje św. Jana Pawła II

plakat

plakat - plakat

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XIV Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej – inspiracje św. Jana Pawła II dla współczesności – „Czy etyka zawodowa jest potrzebna - Refleksje wokół kondycji etycznej i odpowiedzialności zawodowej”.

Data konferencji - 6 czerwca 2019 r. 
Start - godz. 10:00

zaproszenie

zaproszenie - zaproszenie