Listy dla Ziemi

listy

listy - listy

W kwietniu rozpoczyna się kolejna już siódma z kolei edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, podczas której dzieci i młodzież, w formie listów, zachęcają dorosłych do proekologicznych zachowań na rzecz naszej Ziemi.

Do akcji włączyło się około 600 uczniów z 10 elbląskich placówek szkolnych i szkolno-wychowawczych.

Głównym założeniem akcji jest pisanie przez młodych ludzi listów do dorosłych, które mają zwrócić uwagę na problem związany ze środowiskiem, jednocześnie będąc prośbą o troskę o nie. Listy są pisane na specjalnym papierze wykonanym z makulatury. Następnie, dzieci przekazują listy dorosłym (rodzicom, dziadkom) i razem z nimi podejmują proste działania proekologiczne. Najpiękniejszy list zostanie nagrodzony przez organizatora ogólnopolskiej akcji – Fundację Ekologiczną Arka.

Tegoroczna akcja skupia swoją tematykę na niskiej emisji i gospodarowaniu odpadów. Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na: www.listydlaziemi.pl

listy

listy

listy - listy