W drodze do Krajowego Certyfikatu Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

konferencja

konferencja - konferencja

28 lutego br. w sali konferencyjnej elbląskiego Ratusza Staromiejskiego odbyła się konferencja Warmińsko-Mazurskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie pt. „W drodze do Krajowego Certyfikatu Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie”.

Organizatorem konferencji byli dyrektorzy elbląskich placówek:

  • Przedszkola „Małego Turysty” nr 13,
  • Bursy Szkolnej nr 4,
  • Szkoły Podstawowej nr 4,
  • Szkoły Podstawowej nr 12.

Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele resortu edukacji: nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz szkolni koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie. Przybyłych gości przywitała pani Katarzyna Wyżlic – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, która następnie oddała głos dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Wiesławie Szafrańskiej-Bortkiewicz. Głos zabrał również pan Dariusz Wasiela – zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Następnie pani Anna Zdaniukiewicz – Wojewódzki Koordynator Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie Kuratorium Oświaty w Olsztynie przedstawiła sylwetkę gościa honorowego, którym był pan Profesor dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski kierownik Katedry i Kiniki Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Profesor wygłosił wykład nt. Zaburzeń postawy ciała.

W kolejnej części konferencji organizatorzy przedstawili swoje działania dotyczące promocji zdrowia jakie podejmowali na przestrzeni ostatnich lat i które przyczyniły się do uzyskania przez nich Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Krajowych Certyfikatów Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Całość spotkania uświetniły występy dzieci.

Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie wywołała wśród uczestników zaciekawienie i ożywiła dyskusję nt. promocji zdrowia w przedszkolach i szkołach.

Justyna Słomczyńska

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja