Udział ZSG w Konkursie "Reduce Food Waste"

Banki Żywności w ramach międzynarodowego projektu Strefowa, zachęcają szkoły w Polsce do udziału w konkursie #reducefoodwaste i zgłaszania swoich edukacyjnych inicjatyw związanych z tematem niemarnowania żywności. Zespół Szkół Gospodarczych przystąpił do konkursu andsyłąjąc swój projekt. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 28 lutego 2019, a nagrodą w konkursie będzie możliwość zaprezentowania swojej inicjatywy na prestiżowej konferencji w Pradze w marcu 2019.

Międzynarodowy  projekt STREFOWA – Strategies to Reduce and Manage Food Waste in Central Europe tworzą partnerzy z 5 krajów Europy Środkowej (Austrii, Czech, Węgier, Włoch i Polski). W jego ramach podejmuje się różnorodne działania mające na celu zredukowanie ilości wytwarzanych odpadów żywnościowych i zagospodarowanie tych, które powstały. Działania te obejmują cały łańcuch przetwarzania żywności od pola do stołu (a więc od rolników po dystrybucję, aż do konsumentów) i mają zróżnicowany charakter – prowadzone są badania pilotażowe, opracowywane wytyczne. Dzięki tym działaniom tworzona jest międzynarodowa sieć współpracy interesariuszy.
Wiele miejsca w programie STREFOWA poświęcone jest akcjom społecznym mającym na celu zaangażowanie ludzi w walkę z marnowaniem żywności.

Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych projektów szkolnych z krajów Europy Centralnej, które podejmują działania na rzecz walki z marnowaniem żywności. Zgłoszenia mogą dotyczyć różnych inicjatyw, które przyczyniają się do ograniczania marnowania żywności.

Zespół Szkół Gospodarczych zgłosił projekt realizowany od 2015 roku wraz z Bankiem Żywności w Elblągu "Jak dobrze wykorzystać żywność?". W ramach jego działań uczniowie wraz z nauczycielami opracowują receptury oraz wykonują potrawy z wykorzystaniem prostych produktów zapobiegając ich marnowaniu np. z czerstwego chleba. Dodatkowo opracowywane są przepisy, które zostają opublikowane w broszurze kulinarnej, a także prowadzone są warsztaty kulinarne dla podopiecznych Banku Żywności w Elblągu.

Chętnych do wsparcia naszej szkoły prosimy o oddanie głosu (głosowanie przez Internet : 1.2. – 22 lutego 2019 r.)  na stronie https://www.reducefoodwasteaward.eu/. Dziękujemy.

Organizatorzy: Barbara Bukowska, Marzena Szczech