Międzyszkolne Koło Psychologiczne w III LO

w klasie

w klasie - w klasie

III Liceum Ogólnokształcące  od roku szkolnego 2017/2018  współpracuje z Uniwersytetem SWPS w Sopocie. W ramach porozumienia patronatem objęte zostały klasy humanistyczne, które uczestniczą w bezpłatnych wykładach, warsztatach, spotkaniach interaktywnych, grach psychologicznych, wydarzeniu o nazwie Dzień z Psychologią oraz konsultacjach z pracownikami USWPS. Zajęcia prowadzone są w siedzibie SWPS w Sopocie i w IIILO. Młodzież bierze udział w planowaniu tematyki i formy zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

W III Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu 16 stycznia 2019 r. w godzinach popołudniowych, w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego USWPS popularyzującego wiedzę z dziedziny nowoczesnej psychologii, odbyło się spotkanie Międzyszkolnego Koła Psychologicznego. Podczas tych zajęć uczniowie zdobywali podstawowe kompetencje z zakresu psychologii oraz poznawali szeroki zakres jej zastosowań w życiu codziennym. Tematem pierwszego spotkania było Zarządzanie czasem a efektywna nauka. Licealiści poznawali kwestie związane zarówno z nauką, jak i odpoczynkiem, najważniejsze zasady zarządzania czasem oraz sposoby radzenia sobie ze „złodziejami czasu”.

W godzinach przedpołudniowych uczniowie klas humanistycznych uczestniczyli w warsztatach psychologicznych : Trening kreatywności (kl. I b), Skuteczna komunikacja (kl. III b).

Współpraca patronacka z Uniwersytetem SWPS weszła na stałe do oferty edukacyjnej III LO. Objęte nią zostaną kolejne roczniki uczniów klas humanistycznych, ponieważ zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży ze względu na ciekawą tematykę i atrakcyjną formę oraz możliwość spotkania z licealistami z Trójmiasta.

Danuta Huszcza-Sawicka