SP4 z Krajowym Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie

z certyfikatem

W pierwszych dniach grudnia br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienia 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce.

Wśród nagrodzonych szkół znalazła się Szkoła Podstawowa nr 4 z Elbląga, która w ostatnich latach podjęła szereg licznych działań na rzecz zdrowia własnego oraz innych ludzi. Udało się przede wszystkim uświadomić młodzieży, jak ważny jest codzienny ruch i prawidłowe odżywianie. Przełożyło się to na bardzo niską absencję na zajęciach wychowania fizycznego, a wielu uczniów polubiło aktywność ruchową m.in. dzięki udziałowi w takich projektach jak:
• „Wiatr w żagle”, który realizowany jest dzięki współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych. Zajęcia żeglarskie pomagają dzieciom uwierzyć w siebie, w swoje możliwości, w sprawczość w swoim życiu, podnieść swoją samoocenę, poszukiwać i rozwijać pasje, spełniać swoje marzenia.
• „Dzieciaki do rakiet” akcja promująca grę w tenisa wśród dzieci, która bardzo pozytywnie wpłynęła na zdrowy i wszechstronny rozwój  dzieci: ich koordynację ruchową, intelektualny progres, usamodzielnienie, kształtowanie charakteru.
• „Drużyna Energii”;
• „Stop zwolnieniom z wf-u”;
• organizacja aktywnych poranków oraz aktywnych przerw, podczas których odbywają się zajęcia taneczne, muzyczne, towarzyskie, rozgrywki sportowe;

Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną, salkę taneczno-ruchową oraz zajęcia na basenie, lodowisku i torze wrotkarskim. Co roku organizowane są wyjazdy integracyjne dla klas z bogatym programem rekreacyjno-sportowym z elementami pedagogizacji na temat zdrowego stylu życia. Corocznie organizowane są Rodzinne Festyny z prozdrowotnymi i ekologicznymi hasłami. Obowiązują zasady aktywnej i dobrej współpracy, a podstawowym celem działania jest fizyczne, psychiczne i społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej.

Szkoła zaprosiła również do aktywnych działań przedszkolaków i ich rodziców poprzez realizację projektu „Akademia Aktywnego Przedszkolaka”, cyklu bezpłatnych warsztatów dla elbląskich przedszkolaków. Stworzono klub aktywności osób starszych „Od Juniora do Seniora”, angażując seniorów w działalność pozalekcyjną poprzez prowadzenie zajęć w sekcjach:  komputerowej, sportowej i gospodarczej.

Efektem i dowodem wieloletniej, wytężonej pracy społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 są otrzymane do tej pory trzy certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty  i dwa Krajowe Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie.
                                                                                      
Justyna Słomczyńska

z certyfikatem

z certyfikatem - z certyfikatem

z certyfikatem

z certyfikatem - z certyfikatem

z certyfikatem

z certyfikatem - z certyfikatem