Projekt „WATER” realizowany w SP 11

woda

woda - woda

Od września Szkoła Podstawowa nr 11 realizuje projekt  WATER – Powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania w ramach europejskiego programu Erasmus+ , akcji KA229 - współpraca szkół.

Celem projektu jest:

  • rozwinięcie kompetencji językowych
  • wyposażenie lokalnej społeczności w wiedzę na temat gospodarowania zasobami wodnymi
  • wzrost wykorzystania metod badawczych i narzędzi TIK

Dofinansowanie projektu otrzymane dla szkoły to 16 000 Euro. Koordynatorem projektu jest SP 11, a partnerami są szkoły z Rumunii i Bułgarii.  Udział w krótkoterminowych wymianach weźmie 4 nauczycieli oraz 12  uczniów.

Efektem dotychczasowych działań są:

  • prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów o regionie i szkole;
  • wpisy na blogu projektu na platformie Twin Space
  • logo projektu wyłonione w trakcie konkursu
  • filmik promujący szkołę przygotowany przez uczniów w języku angielskim
  • albumy na temat fauny i flory naszego regionu

Odbyły się również videokonferencje, podczas których grupy projektowe z trzech szkół miały okazję się poznać, podzielić się informacjami o swoich szkołach i postępach w pracach nad projektem.

Zapraszamy na stronę szkolną oraz Twin Space projektu:
https://sp11.elblag.pl/projekty-w-ramach-erasmus
https://twinspace.etwinning.net/71243/home

Koordynatorzy projektu
Mirosława Frączyk
Magdalena Szyk-Wojtkiewicz

woda

woda - woda

woda

woda - woda

fot.

fot. - fot.

logo

logo - logo