Sto argumentów za współczesnym patriotyzmem na 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

fot.

fot. - fot.

"Wiatr w żagle” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych i Szkołę Podstawową nr 4 w Elblągu, nagrodzony w konkursie na najlepszą inicjatywą elbląskich organizacji pozarządowych im. dr Aleksandry Gabrysiak. Ważnym działaniem tego projektu była międzyszkolna debata pt. ,,Sto argumentów za współczesnym patriotyzmem na 100 - lecie odzyskania niepodległości’.

W spotkaniu, które odbyło się 8 listopada 2018 r. w SP 4, wzięli udział uczniowie dziewięciu elbląskich podstawówek. Młodzież wypowiadała się na temat Ojczyzny, wielkich Polaków, patriotyzmu i sposobów okazywania miłości i szacunku swojemu krajowi. Podczas debaty padło wiele ciepłych słów na temat postaw i wartości. Na pytanie, na czym polega współczesny patriotyzm,  młodzi odpowiedzieli, że to poszanowanie tradycji, obchodzenie świąt państwowych, dbałość o kulturę języka ojczystego, a także szacunek dla symboli narodowych, sumienne wypełnianie obowiązków obywatelskich. Wypowiedziom Młodych przysłuchiwali się zaproszeni goście z elbląskich stowarzyszeń i związków kombatanckich, a także przedstawiciele Urzędu Miasta i Kuratorium Oświaty, którzy aktywnie włączyli się w dyskusję na temat patriotyzmu.

Spotkanie uświetnili swoim występem uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu i Szkoły Podstawowej nr 4.

Wnioski płynące z debaty utwierdziły wszystkich w przeświadczeniu, że młodzież, którą wychowujemy jest niezwykle dojrzała i odpowiedzialna. Kocha swój kraj i wie, jak o niego dbać.
    

Projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Obywatelskiego

Organizatorzy

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.