Kampania Społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 2018

doświadczanie

doświadczanie - doświadczanie

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie człowieka bez któregokolwiek zmysłu. Każdy z nich sprawia, że okalający nas świat odbieramy w pełni. Jednocześnie brak któregokolwiek z nich powoduje, że czujemy się niekomfortowo, niepewnie. Odczuwamy to szczególnie w sytuacjach zagrożenia, kiedy należy działać szybko, a czas na myślenie jest ograniczony.

W ramach obchodów Kampanii Społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” w dniach 15.10.2018 - 22.10.2018 zostało podjętych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu szereg działań na temat potrzeb i możliwości osób niewidomych i słabowidzących. Zostały przeprowadzone zajęcia z uczniami w formie pogadanek, lekcji wychowawczych, prezentacji. Miały one na celu:

  • Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo.
  • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku.
  • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów.
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Do działań przyłączył się również przedstawiciel Firmy „North – East Survival” Pan Jerzy Stanecki, który w ramach podpisanego porozumienia przeprowadził zajęcia dla „Sokolików” - uczniów klasy II a o profilu survivalowo – patriotycznym. W  ramach cyklicznie prowadzonych zajęć uczniowie rozpoznawali i opisywali przedmioty jedynie za pomocą dotyku, zapachu czy smaku. Doskonaliły także praktyczne umiejętności poruszania się w terenie w sytuacji utraty wzroku.

Efektem tych działań jest wzrost świadomości uczniów dotyczącej udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów, rozwój postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii oraz wykonane plakaty, komiksy, hasła.

Małgorzata Stanecka

doświadczanie

doświadczanie - doświadczanie

doświadczanie

doświadczanie - doświadczanie

doświadczanie

doświadczanie - doświadczanie