„AUTUMN ON THE FARM” W SP 11

fot

fot - fot

24 października 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 11 odbyła się III edycja międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego „Autumn on the farm”.

W potyczkach językowych wzięło udział 5 drużyn z Elbląga i okolic. Dzieci z klas 3 szkoły podstawowej miały okazję zmierzyć się w sześciu konkurencjach sprawdzających znajomość słownictwa, umiejętność liczenia oraz czytania ze zrozumieniem. Oprócz tego, każda drużyna przygotowała pracę plastyczną pod tytułem „My scarecrow” oraz zaprezentowała w kilku zdaniach tytułowego stracha na wróble. Zabawa była wspaniała, poziom bardzo wyrównany, a każdy uczestnik zabrał do domu wspaniałe upominki.

Wyniki konkursu prezentują się następująco:
I miejsce – SP Łęcze oraz SP 19
II miejsce – SP 11
III miejsce – SP 12
IV miejsce – SP 6
W przerwie dziewczynki z klasy VIc umiliły czas gościom swoim występem do piosenki „Hockey Pokey”  i zaprosiły wszystkich do wspólnego tańca!

Organizatorzy: M. Frączyk, M. Szyk-Wojtkiewicz

fot

fot - fot

fot

fot - fot

fot

fot - fot