Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia - Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

W sobotę w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczystość nadania Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji”.  Certyfikat przyznany naszemu miastu w imieniu Prezydenta Witolda Wróblewskiego odebrała Małgorzata Sowicka, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu.  Podczas Gali oprócz Samorządowego Lidera Edukacji Elbląg otrzymał również wyróżnienie nadzwyczajne - Lider Jakości Kształcenia.

 

- To dla nas bardzo duży prestiż i wyróżnienie. Polityka oświatowa, którą wprowadziliśmy w ostatniej kadencji została podwójnie doceniona. To utwierdza nas w przekonaniu, że obraliśmy właściwy kierunek działań. Nie tylko wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w oświacie, ale również te innowacje przekładają się na wysoką jakość kształcenia w naszych placówkach oświatowych. Raz jeszcze dziękuję wszystkim elbląskim nauczycielom za dotychczasową współpracę. Te nagrody to zasługa was wszystkich  – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Wyróżnienie nadzwyczajne Lider Jakości Kształcenia  przyznawane jest samorządom, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania i mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych JST. Certyfikatem Samorządowego Lidera Edukacji natomiast mogą poszczycić się te Gminy, które legitymują się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie wspierania edukacji, nauki i innowacji w kształceniu.

- Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji otrzymaliśmy po dziewięciu latach i to w trudnym okresie reformy oświaty. To było ogromne wyzwanie. Szczególnie doceniono nas za  przeprowadzenie reformy w sposób bezproblemowy  i bezpieczny dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Nagroda jest również za skuteczne powiązanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy -  podkreśla Małgorzata Sowicka dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu.

Działania samorządów i ich politykę oświatową oceniała Kapituła naukowców pracujących m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Eksperci dostrzeli szereg inicjatyw zrealizowanych w sferze polityki oświatowej na terenie Elbląga, które w ich oczach zasłużyły na najwyższe uznanie. Podkreślali, że prowadzona przez nas polityka jest efektywna, nowoczesna, skuteczna, cechująca się wysokim potencjałem innowacyjnym.

- W opinii recenzentów tylko osiągnięcia samorządu elbląskiego w mądrym modernizowaniu kształcenia zawodowego, poparte innowacjami i wsparciem unijnym predysponują Gminę Miasto Elbląg do specjalnego wyróżnienia w 8. Edycji Programu. A obszar ten to zaledwie wycinek mądrej, nowoczesnej i progresywnej polityki edukacyjnej JST – czytamy w recenzji ekspertów.

Czytaj całą recenzję

Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia - Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia - Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia - Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia - Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia - Elbląg Samorządowym Liderem Edukacji 2018 i Liderem Jakości Kształcenia

Foto ze strony organizatorów gali - http://www.lider-edukacji.pl/strona-64 i Urząd Miejski w Elblągu