Eko – Akademia Romska – twórczo i aktywnie odpoczywamy

projekt

projekt - projekt

Od 28 do 30 września 2018 roku w ramach projekt „Eko – Akademia Romska – twórczo i aktywnie odpoczywamy” dzieci i młodzież pochodzenia romskiego oraz ich rówieśnicy, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, z elbląskich szkól podstawowych spędzili wspaniały, twórczy czas w Jantarze.

Przyroda to doskonała płaszczyzna do budowania pozytywnych relacji między ludźmi. Poprzez edukację przyrodniczą, a w szczególności ekologiczną i realizację działań głównie w trenie, uczniowie nie tylko rozszerzali zakres wiedzy szkolnej, ale też odkrywali czym jest radosna zabawa i aktywny odpoczynek na świeżym powietrzu. A podczas wyjazdu piękna plaża w Jantarze i lasy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, były do ich dyspozycji.

Projekt przyczynił się nie tylko do integracji dzieci o różnym pochodzeniu kulturowym i z różnych środowisk, ale rozwijał ich zainteresowania, zdolności i umiejętności. Uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach edukacji romskiej, które miały za zadanie utrwalać tożsamość Romów, przypomnieć historię, zaprezentować kulturę, po to by bez uprzedzeń i stereotypów wspólnie i aktywnie spędzać czas. Drugi rodzaj zajęć dotyczył edukacji ekologicznej. Bezpośredni kontakt z otaczającą nas naturą, eksperymentowanie, doświadczanie i poznawanie, to wszystko odkrywa też prawdę o współczesnym człowieku – zabieganym, zmęczonym, zapominającym o tym, co rzeczywiście ma wartość.

Program wyjazdu, wybór zajęć umożliwił uczniom pokonanie barier edukacyjno – adaptacyjnych, zachęcił do współpracy bez względu na pochodzenie, wygląd, możliwości psychofizyczne.

Projekt pn. ,,Eko - Akademia Romska - twórczo i aktywnie odpoczywamy” realizowany był w ramach rządowego ”Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2018”.

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt