EL – Zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy

Gmina Miasto Elbląg we współpracy z elbląskimi szkołami zawodowymi od 1 grudnia 2017 r. realizuje projekt pn. „EL – Zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

Szkoły biorące udział w projekcie:
- Zespół Szkół Technicznych – technikum,
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych - technikum,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - technikum,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - technikum, szkoła branżowa I stopnia,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 - szkoła zawodowa.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic oraz słuchaczy i słuchaczek szkół i placówek biorących udział w projekcie.

Celem realizowanego projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia w zakresie dostosowania młodzieży do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów lub szkoleń oraz praktyk lub staży. Staże i praktyki odbędą się przy udziale 31 lokalnych pracodawców, przedsiębiorców.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

  • przeprowadzenie diagnozy pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich,
  • kursy i szkolenia zawodowe powiązane z profilem kształcenia oraz wyposażające w miękkie kompetencje pracownicze,
  • staże lub praktyki w rzeczywistych warunkach pracy,
  • kurs przygotowujący na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

Już zaczynamy nabór do drugiej tury projektu!

Przystępując do projektu zyskujesz:

  • darmowe kursy lub szkolenia, poświadczone dyplomem lub certyfikatem,
  • stypendium za odbycie stażu/ praktyki w wysokości 1.600 zł,
  • dofinansowanie kosztów dojazdu na staż/praktykę,
  • zostaniesz przeszkolony w zakresie BHP i otrzymasz niezbędną odzież roboczą/ ochronną.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdziesz na stronach:
http://www.zst.elblag.pl/
http://www.zsti.elblag.pl/
http://www.zsisiu.elblag.com.pl/
http://www.sosw.elblag.com.pl/
http://elblag.edu.pl/zseio/
http://ckziuelblag.pl/

Zostań EL-ZAWODOWCEM!

„EL–Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”
 Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

logo