A po wakacjach... Witaj Szkoło!

W poniedziałek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego. W oficjalnym otwarciu nowego roku wzięli udział Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Małgorzata Sowicka dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UM.

- To, że rozpoczynamy nowy rok szkolny właśnie tu, to nie przypadek. Gimnazjum nr 3 jest jednym z liderów nauczania w naszym regionie, wśród tych liderów są również kolejne elbląskie gimnazja, nr 8 i 10. Cieszę się, że elbląska oświata dobrze prezentuje się na tle całego województwa – mówił prezydent Wróblewski

- Nowy rok szkolny jako samorząd rozpoczynamy dobrze przygotowani, po zmianach które musieliśmy przeprowadzić w związku z reformą edukacji. Realizujemy też projekty unijne, które mają podnieść jakość nauczania, zarówno zawodowego, jak i ogólnokształcącego. To między innymi tworzone Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej – wskazywał prezydent

- Nowy rok szkolny rozpoczyna blisko 17.000 uczniów, w tym 1.015 w klasach pierwszych – wszystkim życzę jak najlepszych wyników – kierował swoje słowa do uczniów prezydent – Chciałbym jednocześnie podziękować dyrektorom wszystkich szkół, nauczycielom, pracownikom administracji i rodzicom za ich wsparcie w procesie edukacji. Wszystkiego dobrego w nowym roku – zakończył prezydent

Agnieszka Jurewicz dyrektor Zespołu Szkół nr 2 przybliżyła osiągniecia Gimnazjum nr 3, które stopniowo odchodzi do przeszłości. To 20 historii, 17 roczników, 3 tys. uczniów. Szkoła na przestrzeni lat może poszczycić się wysokimi wynikami, powyżej średniej, autorskimi programami edukacyjnymi. Mocną stroną placówki zawsze był również sport.

Chwilę później uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar Szkoły. Po ślubowaniu dyrektor Szkoły zwróciła się do uczniów - Życzę wszystkim uczniom i uczennicom, abyście dobrze wykorzystali nowy rok szkolny, możecie zawsze liczyć na naszą pomoc, chcemy abyście mieli dobrą edukację w bezpiecznej szkole – podkreśliła Pani dyrektor.

Podczas uroczystości prezydent Elbląga nagrodził trzech dyrektorów wyróżniających się elbląskich szkół; Agnieszkę Jurewicz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Annę Śledzińską dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 z oddziałami gimnazjalnymi oraz Zofię Ostrówkę dyrektor Gimnazjum nr 8.  Inaugurację roku szkolnego uświetnił występ zespołu muzycznego z Młodzieżowego Domu Kultury.

LIST PREZYDENTA ELBLĄGA DO ELBLASKICH SZKÓŁ Z OKAZJI NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Szkolne statystyki
Rok szkolny w szkołach prowadzonych przez elbląski samorząd rozpoczyna ok. 16.800 uczniów.
W klasach pierwszych szkół podstawowych – 1.015 (o 189 więcej niż w roku ubiegłym)
W pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych - 1390 - z tego 65% w szkołach zawodowych (utworzono 7 oddziałów więcej niż planowano)
Szkoła sportowa – 146 uczniów w tym 33 z poza Elbląga
4500 dzieci objętych jest opieką przedszkolną – zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg mamy jeszcze wolnych 15 miejsc.

rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego - rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego - rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego - rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego - rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego - rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego - rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego - rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego - rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego - rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczęcie roku szkolnego - rozpoczęcie roku szkolnego