Przed pierwszym dzwonkiem…

narada

narada - narada

Dziś w Urzędzie Miejskim z udziałem Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga odbyła się narada dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Tematem spotkania była organizacja pracy w roku szkolnym 2018/2019

- Kończą się wakacje, ale ten czas w szkołach nie dla wszystkich wiązał się tylko z odpoczynkiem. Chcę podziękować za sprawnie przeprowadzoną rekrutację do szkół, dziękuję również za sprawnie przeprowadzone remonty w budynkach szkolnych w czasie wakacji. Pragnę również podkreślić duży wysiłek kadry tych szkół, które zostały przeniesione, jak III Liceum Ogólnokształcące, które mieści się już w budynku po Gimnazjum nr 9 czy Zespół Szkół nr 1, który trafił do budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Robotniczej – mówił prezydent Wróblewski

- Mamy też nową - Szkołę Sportową im. Polskich Olimpijczyków, startującą od września, której dyrektorem została Pani Hanna Szuszkiewicz, życzę tej placówce, aby z powodzeniem się rozwijała – dodał prezydent

Prezydent wręczył również podziękowania Joannie Gawlickiej za zakończoną kadencję na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, a przywołując nową dyrektor Szkoły Sportowej im. Polskich Olimpijczyków, Hannę Szuszkiewicz, wręczył oficjalnie nominacje dyrektorskie kolejnym osobom, które rozpoczną pracę w placówkach od września, byli to: Katarzyna Wyżlic - Szkoła Podstawowa nr 4, Beata Tuzimek - Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Mariola Witomska - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Barbara Uhryn - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 i Wojciech Rudnicki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2.

Spotkanie było też okazją do przekazania elbląskim placówkom oświatowym nowego wydawnictwa Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID pt. „Projekcje. Znane i nieznane historie o kinach w Elblągu”. To zbiorowa praca, opatrzoną dużą ilością zdjęć, prezentująca historię kina w naszym mieście. 10 sztuk tego wydawnictwa trafiło już do Biblioteki Elbląskiej i jej filii, natomiast dziś Antoni Czyżyk dyrektor CSE ŚWIATOWID oraz Witold Wróblewski prezydent Elbląga podpisali porozumienie o przekazaniu 40 sztuk tego tytułu do elbląskich placówek oświatowych.

- Chcemy aby dla dobrej współpracy z CSE ŚWIATOWID i dla edukacji lokalnej książka trafiła do internatów, burs szkolnych, przede wszystkich do bibliotek szkolnych – mówił Antoni Czyżyk

Prezydent  zaprosił również wszystkich przedstawicieli szkół na miejską inaugurację roku szkolnego 2018/2019, która odbędzie się 3 września o godz. 12 w Gimnazjum nr 3 przy ul. Królewieckiej. Tego samego dnia o godz. 19 będzie miało również miejsce oficjalne otwarcie Szkoły Sportowej.

narada

narada

narada

narada - narada

narada

narada - narada

narada

narada - narada

narada

narada

narada

narada - narada

narada

narada - narada

narada

narada - narada

narada

narada - narada