Miejsc dla przedszkolaków nie brakuje

Miejsc dla przedszkolaków nie brakuje

Miejsc dla przedszkolaków nie brakuje - Miejsc dla przedszkolaków nie brakuje

Zakończyła się rekrutacja do elbląskich przedszkoli publicznych. W wyniku przeprowadzonego naboru wszystkim zgłoszonym w rekrutacji dzieciom zapewnione zostały miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2018/2019 udział brały dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2015-2012. Liczba miejsc wolnych, na które przeprowadzono postępowanie rekrutacyjne wynosiła 1021, w tym:
- w przedszkolach i całodziennych oddziałach przedszkolnych w SP 23 - 804
- w 7 godzinnych oddziałach przedszkolnych w SP bez oddziałów  w SP 23 – 184
- w przedszkolu w SOSW nr 2 i punkcie przedszkolnym w SOSW nr 1- 33  

W postępowaniu rekrutacyjnym przyjęto 924  dzieci, w tym:
- w przedszkolach i całodziennych oddziałach przedszkolnych w SP 23 - 768
- w 7 godzinnych oddziałach przedszkolnych w SP (bez oddziałów w SP 23)-  154
- w przedszkolu w SOSW nr 2 i punkcie przedszkolnym w SOSW nr 1 - 2

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych pozostały jeszcze 64 wolne miejsca, w tym:
- w przedszkolach – 14 miejsc
- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 21 miejsc
- w specjalnych jednostkach przedszkolnych w SOSWach – 21 miejsc

W roku szkolnym 2018/2019 ogółem z edukacji przedszkolnej w jednostkach prowadzonych przez Gminę Miasto  będzie korzystało 2767 dzieci, w tym:
- w przedszkolach i całodziennych oddziałach przedszkolnych w SP 23 - 2579
- w 7 godzinnych oddziałach przedszkolnych w SP (bez oddziałów w SP 23)-  165
- w specjalnych jednostkach przedszkolnych w SOSWach – 23,
w tym:
- dzieci 6 – letnich i starszych – 787 (3 starszych)
- dzieci 5 – letnich – 669
- dzieci 4 – letnich – 717
- dzieci 3 – letnich – 594.