„wyŁADnijMY Elbląg” - konkurs plastyczny

I nagroda kl.1-3

I nagroda kl.1-3 - I nagroda kl.1-3

Jeżeli uczyć poczucia estetyki, dbania o wspólną przestrzeń, to najlepiej robić to już od małego. Temu właśnie służył konkurs „wyŁADnijmy Elbląg” skierowany do najmłodszych elblążan.

Konkurs został zorganizowany przez Departament Urbanistyki i Architektury UM oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Głównym celem Konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dostrzeganie problemów estetyki przestrzeni publicznej Elbląga. Ponadto, oczywiście, stymulowanie rozwoju poprzez aktywność twórczą, promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie oraz rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Konkurs adresowany był do uczniów, jak i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z Elbląga. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Przyjęto następujące kryteria oceny: estetyka wykonanych prac, pomysłowość, oryginalność, zgodność pracy z tematem, innowacyjność artystyczna pracy, samodzielność wykonania zadania.
              
17 kwietnia 2018 roku w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu nastąpiło rozstrzygnięcie konkurs „WyŁADnijMY Elbląg” w  którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu, Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu , Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu , Gimnazjum nr 5 w Elblągu). Prace były ocenione w trzech kategoriach wiekowych.

Komisja w składzie: Marta Derbin (Centrum Sztuki Galeria EL), Roman Smoleński – plastyk miejski, Departament Urbanistyki i Architektury UM, Łukasz Kogut – konsultant ds. edukacji artystycznej i nadzoru pedagogicznego, WMODN w Elblągu przyznała następujące nagrody i wyróżnienia;

Kategoria wiekowa: klasy I-III szkoła podstawowa:
1 miejsce - Julia Pytkowska  klasa IA; SP 16,
2 miejsce - Nikodem Pietrulewicz klasa IA; SP 16,
                 Mateusz Piechocki klasa IA; SP 16,
3 miejsce – Aleksander Chrapan klasa IA; SP 16,
                 Oliwia Lewandowska klasa IA; SP 16.
Wyróżnienia:
1.    Natalia Lewandowska- klasa IA; SP 16,
2.    Maja Adamowicz - klasa IA; SP 16,
3.    Remigiusz Biedrzycki - klasa IA; SP 16,
4.    Wiktoria Baradar - klasa IA; SP 16,

Kategoria wiekowa: klasy IV-VII szkoła podstawowa:
1 miejsce – Natasza Kowalczyk -klasa IV E; SP 12,
2 miejsce – Adriana Jaworska klasa VII B; SP 12,
3 miejsce – Aleksandra Siwiak klasa VID; SP 1

Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci materiałów plastycznych, pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki. Organizatorzy planują kolejne edycje Konkursu, który ma być ogłaszany corocznie.

II nagroda kl. 1-3

II nagroda kl. 1-3 - II nagroda kl. 1-3

III nagroda kl. 1-3

III nagroda kl. 1-3 - III nagroda kl. 1-3

I nagroda kl.4-7

I nagroda kl.4-7 - I nagroda kl.4-7

II nagroda kl.4-7

II nagroda kl.4-7 - II nagroda kl.4-7

III nagroda kl. 4-7

III nagroda kl. 4-7 - III nagroda kl. 4-7