Projekt „Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły” na finiszu

po angielsku

po angielsku - po angielsku

Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu realizuje obecnie projekt mobilności kadry edukacji szkolnej pt. „Through modern teaching to modern school”.

Celem projektu, finansowanego ze środków unijnych programu Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój (POWER SE), jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o ciekawe metody i formy pracy z uczniem w tym umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami informacyjno - komunikacyjnych oraz wykorzystanie ich w pracy z uczniami na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, nawiązanie współpracy międzynarodowej poprzez kontakty z nauczycielami z Europy oraz obserwacje ich pracy czy wzbogacenie kulturowe placówki poprzez kontakt z partycypantami kursów.

W ramach projektu nauczyciele języka angielskiego wzięli udział w szkoleniach zagranicznych w Hiszpanii i Malcie. Kursy dotyczyły wykorzystania najnowszych narzędzi TIK w edukacji oraz zgłębienie metodyki nauczania języków w XXI wieku. Partnerami w projekcie byli organizatorzy kursów: ETI Malta oraz English Matters. Dzięki uczestnictwie w kursach, nauczyciele nie tylko nabyli nowe kompetencje, ale i nawiązali kontakty międzynarodowe, które już owocują projektami współpracy choćby w ramach etwninnig.net czy projektów partnerstwa strategicznego w ramach Erasmus+.

Udział w takich działaniach, to nie tylko okazja do doskonalenia zawodowego, ale przede wszystkim do poszerzania horyzontów czy doświadczania europejskiej kultury i zawierania nowych przyjaźni!

Cele projektu zostały w pełni osiągnięte, a ich uczestnicy zachęceni do podejmowania nowych wyzwań.

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO SP 11

po angielsku

po angielsku - po angielsku

po angielsku

po angielsku - po angielsku

po angielsku

po angielsku - po angielsku

logo

logo