Hiszpańska praktyka uczniów ZSIŚiU

podsumowanie projektu

podsumowanie projektu - podsumowanie projektu

19 kwietnia w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu miało miejsce spotkanie podsumowujące dwutygodniowy staż zawodowy.

Odbywało go szesnastu uczniów szkoły w  hiszpańskiej Sewilli  w ramach realizowanego  w szkole projektu  mobilności „Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Uczestnicy stażu w Hiszpanii  mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności, które zdobyli podczas kształcenia w szkole, ale także uzyskali nowe kompetencje w zakresie: umiejętności zawodowych, organizacyjnych i społecznych, a także  języka obcego.

Uczniowie technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odbywali praktyki w szkole SAFA, natomiast uczennice technikum usług fryzjerskich doskonaliły swoje umiejętności w salonach fryzjerskich.

Podczas spotkania  zebrani zapoznali się z raportem finalnym przygotowanym przez instytucję przyjmującą - hiszpańską firmę EuroMind. Uczniowie otrzymali certyfikaty  ze szkoły SAFA w Sewilli  oraz z salonów fryzjerskich, które  potwierdzają nabytą podczas stażu wiedzę, a także  uzyskane umiejętności i kompetencje. Zaprezentowany został także pokaz fryzur w „hiszpańskim stylu”.

Spotkanie zainaugurowało „Tydzień z Hiszpanią w ZSIŚiU”, w którym społeczność szkolna poprzez różne formy aktywności wszystkich uczniów, pogłębi swoją wiedzę o kulturze Hiszpanii, tradycji, potrawach.

logo

podsumowanie projektu

podsumowanie projektu - podsumowanie projektu

podsumowanie projektu

podsumowanie projektu - podsumowanie projektu

podsumowanie projektu

podsumowanie projektu - podsumowanie projektu

podsumowanie projektu

podsumowanie projektu - podsumowanie projektu

podsumowanie projektu

podsumowanie projektu - podsumowanie projektu

podsumowanie projektu

podsumowanie projektu - podsumowanie projektu