100 lat po odzyskaniu niepodległości

konferencja

konferencja - konferencja

Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 17 kwietnia br. w Bibliotece Elbląskiej odbyła się konferencja pt. DROGI DO NIEPODLEGLOŚCI. Organizatorami tego wydarzenia było I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego i Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu.

 

 

Natalia Oleksy i Bartłomiej Firlej - tegoroczni maturzyści z I LO w Elblągu powitali wszystkich zaproszonych gości, a wśród nich Pana Wojciecha Cybulskiego Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty w Olszynie i Panią Małgorzatę Adamowicz Dyrektora Delegatury w Elblągu Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Panią Małgorzatę Hochleitner Zastępcę Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W imieniu Pana Witolda Wróblewskiego Prezydenta Miasta Elbląg zabrała głos Pani Małgorzata Sowicka Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu. W/w konferencji uczestniczyła również licznie przybyła młodzież wraz z nauczycielami z elbląskich szkół ponadgimnazjalnych.

Prof. Piotr Niwiński opowiadał o Fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego Efekt Polski Niepodległej,  a dr Piotr Gawryszczak zaprezentował wykład dotyczący Walk 4 Pułku Piechoty Legionów na Lubelszczyźnie i Wołyniu w latach 1915-1916.  Dr Tomasz Gliniecki przypomniał Jak świętowaliśmy pamięć o Niepodległej?

Druga część to panel dyskusyjny na temat Polacy 100 lat po odzyskaniu niepodległości, który prowadził Pan Rafał Gruchalski Redaktor Naczelny Elbląskiej Gazety Internetowej PortEL.pl. Jego rozmówcami byli: Jacek Bury, Piotr Gawryszczak, Andrzej Kilanowski, Tomasz Gliniecki, Piotr Niwiński oraz obecni uczestnicy konferencji, tj. zaproszeni goście i młodzież z elbląskich szkół. Dyskutowano o Polsce i Polakach po odzyskani niepodległości (1918). To, co nas łączy, to między innymi wartości takie jak: wspólna historia, kultura, język i tradycja.

Pan Jacek Bury odwołał się do II Rzeczpospolitej. Dla mnie jest to najpiękniejsza Polska. (…) Z perspektywy oczywiście czytelnika i autora własnej wyobraźni. (…). Ten świat generował (…) ciekawe pokolenie. (…)Młodych ludzi takich jak Wy (…).

Prof. Piotr Niwiński uznał, że te 100 lat powinno uświadomić nam, (…) jak bardzo ważna jest niepodległość, (…) ważna jest wolność (…). Dbać o Niepodległą, strzec Ją, by już nigdy Jej nie utracić.

Dr Piotr Gawryszczak wskazał na patriotyzm. Uczyć i pracować dla Polski to rzeczywistość (…).

Ks. dr Andrzej Kilanowski podkreślił takie wartości, jak: Bóg, Honor, Ojczyzna. (…). Chciałbym dodać: wdzięczność, przyzwoitość, ekonomia, sport, dystans (…) wiara w siebie. (…). Jesteśmy, tak jak każdy naród w Europie czy na świecie, wyjątkowi. Jesteśmy wyjątkowi w tym, że jesteśmy tu (…), wiem to na pewno (…). Mamy prawo (wyjechać). Mamy prawo (…) wyboru.

Dr Tomasz Gliniecki zwracał uwagę na wartość pracy ponadnormatywnej (…) na rzecz swojej społeczności, swojego narodu, swojego państwa. (Praca) jest być może dla nas tą wspólną nicią patriotyzmu - już między pokoleniami rozumiana. Chciałbym, aby tak było, abyśmy budowali tę Polskę najlepiej jak umiemy.

Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie oraz Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.
Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar”.
Patronat medialny nad w/w wydarzeniem objęły Radio ESKA, Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa PortEL.pl, Truso. TV.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie - przygotowanie tej konferencji bardzo dziękuję. Marzena Kosińska

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja