Współpraca PWSZ z EPT

pwsz ept

pwsz ept - pwsz ept

19 kwietnia br. w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu podpisał umowę o współpracy z dr inż. Marcinem Bukowskim, Dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego.

PWSZ w Elblągu, budując i poszerzając relacje z partnerami otoczenia gospodarczego, zmierza w kierunku idei Uczelni Trzeciej Generacji. Innowacje intensyfikujące wzrost gospodarczy wymagają partnerstwa osadzonego w koncepcji „złotego trójkąta”, gdzie biznes, nauka i administracja wspólnie kreują gospodarkę opartą na wiedzy. Zawarta w dniu dzisiejszym współpraca pomiędzy obiema instytucjami ma na celu łączenie wiedzy, umiejętności i potencjału społeczności akademicko – naukowej z praktyką i doświadczeniem aktywnych podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z postanowieniami umowy PWSZ w Elblągu między innymi będzie:
• prowadziła lub wspierała prace badawczo – rozwojowe, w szczególności mające na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych: technologicznych, procesowych, produktowych i materiałowych poprzez angażowanie w wyżej wymienione zadania własną kadrę naukowo – dydaktyczną;
• współdziałała z EPT przy uruchamianiu i prowadzeniu centrum wzornictwa wyposażenia wnętrz;
• stwarzała dogodne warunki do łączenia i rozwijania zasobów oraz kompetencji Stron w celu efektywnego wykorzystywania ich możliwości związanych z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy;
• wspierała EPT w badaniach związanych z procesami produkcyjno-technologicznymi.

EPT, w miarę swoich możliwości, będzie:
• wspierał PWSZ w przygotowaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE, mających na celu tworzenie innowacji produktowo-technologicznych;
• udostępniał własną infrastrukturę laboratoryjną dla badań naukowych i celów  dydaktycznych, w tym w szczególności na potrzeby przygotowywania prac dyplomowych studentów  i prac kwalifikacyjnych nauczycieli akademickich PWSZ;
• wspierał PWSZ w organizowaniu usług szkoleniowych i doradczych dla  przedsiębiorców;
• aktywnie organizował praktyki zawodowe dla studentów PWSZ.