EUH-E zaprasza na seminarium naukowe o porcie Elbląg

logo

Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu prof. dr Zdzisław Dubiella i Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak zapraszają do udziału w seminarium naukowym na temat "Setna rocznica niepodległości Polski. Port Elbląg i drogi wodne  północno - wschodniej Polski - wczoraj, dziś i jutro".

Seminarium odbędzie się 19 kwietnia br. o godz. 9:30 w siedzibie uczelni przy ul. Lotniczej 2 w Elblągu w auli 12L.

Celem głównym konferencji jest prezentacja rozwoju historycznego dróg wodnych Polski północno-wschodniej i portu elbląskiego w kontekście szans i wyzwań współczesności i przyszłości, a także podjęcie dyskusji na temat przeszłości, współczesności oraz antycypowanej przyszłości jak również  wymiana doświadczeń między przedstawicielami nauki a praktyką w obszarze wyznaczonym przez tematykę seminarium.

Wstęp wolny.

Patronatem Honorowym wydarzenia jest Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.
Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl.

Program konferencji

9.00-9.30 - Rejestracja uczestników konferencji
9.30-10.00 - Otwarcie konferencji, przywitanie gości i wystąpienia okolicznościowe – prowadzi prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
     
Część I  - prowadzący prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

10.00-10.30 - prof. dr hab. Marek Cetwiński, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Rola dróg wodnych w krzyżackim podboju Prus (z kroniki Piotra z Dusburga)
10.30-11.00 - prof. dr hab. Krzysztof Luks, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu, Przyszłość Portu Elbląg. Warianty
11.00-11.30 - prof. UWM, dr hab. Janusz Hochleitner, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Kreowanie oferty turystycznej na Kanale Elbląskim do II wojny światowej
11.30-12.00 - Przerwa kawowa
    

Część II – prowadząca dr Izabela Seredocha, prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

12.00-12.30 - mgr Edward Ossowski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Bydgoszczy, Bydgoski Węzeł Wodny - dziś i jutro
12.30-13.00 - mgr inż. Rafał Koba, Instytut Morski w Gdańsku, Koncepcje zagospodarowania Zalewu Wiślanego - zmieniające się plany rozwojowe na przestrzeni wieku
13.00-13.30 - mgr inż. Marcin Kalinowski, Instytut Morski w Gdańsku, Uwarunkowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla wód portowych i Zalewu Wiślanego
 13.30-13.40 - Podsumowanie i dyskusja
 13.40-14.00 - Obiad (stołówka studencka EUH-E)