Konkurs wiedzy pożarniczej

konkurs

konkurs - konkurs

5 marca br. w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu, odbył się VII etap miejski Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie brało udział 9 uczestników na poziomie gimnazjalnym i 24 na poziomie szkół średnich.

Konkurs składał się z części pisemnej oraz ustnej, dla tych którzy osiągnęli najlepszy wynik. Komisja Konkursowa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu w kładzie mł bryg. Tomasz Marcinkowski, st.kpt Przemysław Siagło oraz kpt. Paweł Raczewski wyłoniła zwycięzców, a jednocześnie reprezentantów na poziomie powiatu w składzie:
Ostateczna klasyfikacja.

Poziom gimnazjalny
1) Jakub Konieczny – Gimnazjum nr 6,
2) Olaf Brzeski – Zespół Szkół Pijarskich,
3) Julian Harasim – Zespół Szkół Pijarskich

Poziom szkół średnich
1) Agnieszka Dobosz – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących,
2) Karol Pyżyński – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych,
3) Piotr Szala - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Zwycięzcy będą reprezentować miasto Elbląg na szczeblu powiatowym, który odbędzie się 24 marca 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej nr 2 w Elblągu przy ulicy Browarnej 33.

Uczestnicy Olimpiady zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych.. Uczniowie trzech zwycięskich zespołów otrzymali także bony, ufundowane przez Urząd Miejski w Elblągu, do wykorzystania w jednym ze sklepów z elektroniką.

Gratulacje oraz nagrody zwycięzcom ufundowane przez Urząd Miejski w Elblągu wręczyli Danuta Pacek Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, kpt. Łukasz Kocham Komendant Miejski PSP w Elblągu oraz Tomasz Świniarski Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. Za całość organizacji konkursu odpowiadała Anna Nowocień nauczyciel w ZSTI.

Zwycięzcom gratulujemy!

konkurs

konkurs - konkurs

konkurs

konkurs - konkurs

konkurs

konkurs - konkurs