I Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny pn. „Elbląg – miasto czystego powietrza” już 9 stycznia w SP nr 19 w Elblągu

konkurs

konkurs - konkurs

9 stycznia odbędzie się I Międzyszkolny Konkurs Prezentacji i Wiedzy Ekologicznej dla uczniów elbląskich szkół podstawowych pn.: „Elbląg- miasto czystego powietrza”.

Jego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu, a koordynatorkami przedsięwzięcia nauczycielki tejże placówki - Pani Katarzyna Koronowska – koordynator główny oraz Pani Dorota Wiśniewska i Pani Edyta Kowalska.

Celem konkursu jest:
1. Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony powietrza.
2. Poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat sposobów zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.
3. Wskazanie źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz ich wpływu na stan atmosfery.
4. Poszerzenie wiadomości na temat stanu powietrza w Elblągu.

W konkursie uczestniczyć będą drużyny uczniów klas VI – VII elbląskich szkół podstawowych, które będą przedstawiały prezentacje multimedialne na temat: „Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza” oraz  będą uczestniczyły w konkursie wiedzy, który obejmować będzie następujące zagadnienia:

1. Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła
2. Niekorzystne zjawiska związane z zanieczyszczeniem atmosfery:

  • efekt cieplarniany
  • smog z podziałem na fotochemiczny i siarkowy
  • dziura ozonowa
  • kwaśne deszcze

Konkurs organizowany jest przy współudziale Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu i odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Elbląga – Pana Witolda Wróblewskiego.

konkurs

konkurs - konkurs