Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu

certyfikat

certyfikat - certyfikat

W roku szkolnym 2016/2017 społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Elblągu podjęła się starań o uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, który jest przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne, zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności oraz tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

W związku z tym od września 2016 roku realizowano w Ośrodku autorski projekt edukacji historyczno – regionalnej pt. „Elbląg, Moja i Twoja historia”, którego celem było między innymi kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju, rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym, kształtowanie tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.

W ramach projektu uczniowie brali udział w lekcjach muzealnych prowadzonych przez specjalistów z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez specjalistów Biblioteki Elbląskiej, odbywały się szkolne spotkania ze skrzynią tajemnic MA – H w Elblągu, zorganizowany został konkurs z elementami marszu na orientację po Starówce Elbląga, marsz pamięci w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, przeprowadzono szkolny Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych i wiele innych działań, które w większości na stałe wpiszą się w kalendarz zadań do realizacji w Ośrodku.

Tu można poznać szczegóły projektu: http://www.osw2elblag.szkolnastrona.pl/p,1049,projekt-historyczny-elblag-moja-i-twoja-historia

Starania uczniów, rodziców i pracowników placówki zostały docenione. Podczas wojewódzkiej uroczystości wręczenia medali i odznaczeń państwowych z okazji Dnia Niepodległości, 10 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 86 szkół i placówek z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Marka Krzysztofa Nowackiego otrzymało Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” - w tym i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu!. Wyróżnienie przyznano po raz pierwszy. O jego otrzymanie wnioskowały 252 szkoły i placówki z naszego województwa. Kapituła oceniła przedsięwzięcia pod kątem doskonalenia procesu dydaktycznego i wychowawczego w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej. Wyróżnienie przyznawane jest na okres 3 lat.

http://www.ko.olsztyn.pl/2017/11/14/wreczenie-certyfikatu-szkola-wierna-dziedzictwu/

http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8117:za-zaslugi-dla-kraju-i-regionu&catid=193&Itemid=314&lang=pl

Lista nagrodzonych szkół:
http://www.ko.olsztyn.pl/2017/11/09/lista-szkolplacowek-nagrodzonych-certyfikatem-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-szkola-przyjazna-srodowisku/

Koordynator i autor projektu - Marzena Żachowska