Nauczyciele z Litwy w SP 16

Nauczyciele z Litwy w SP 16

Nauczyciele z Litwy w SP 16 - Nauczyciele z Litwy w SP 16

Szkoła Podstawowa nr 16 gościła delegację nauczycieli z Litwy, którzy przebywali w Polsce w ramach projektu Erasmus. Nasi goście mieli okazję obserwować zajęcia z wykorzystaniem narzędzi TOC oraz Map Rozwiązywania Problemów. W klasie IIIb, gdzie zajęcia prowadziła pani Danuta Bartnik, nauczyciele obserwowali w jaki sposób można wykorzystać narzędzia TOC w edukacji wczesnoszkolnej. Podczas zajęć do pracy z tekstem zastosowana została gałązka. W dalszym toku lekcji uczniowie samodzielnie utworzyli gałązki, w których przewidziały następstwa pewnych zachowań. Pozwoliło im to lepiej zrozumieć różnicę między skarżeniem a informowaniem o niebezpieczeństwie. W klasach piątych na lekcjach matematyki goście obserwowali zajęcia, na których uczniowie pracowali metodą Map Rozwiązywania Problemów. W klasie Va - na lekcji prowadzonej przez panią Mariolę Wiśniewską – uczniowie korzystali z łamacza matematycznego, aby rozwiązać złożone zadania matematyczne. Łamacz pozwala rozbić zadanie na mniejsze i prostsze kroki, na których łatwiej się skoncentrować. Dzięki temu, rozwiązanie nawet tych skomplikowanych zadań nie stanowi dla uczniów większego problemu.

Uczniowie klasy Vc wraz z panią Ewą Kotlik powtarzali wiadomości o własnościach trójkątów. Pomocna w tym okazała się gałąź wielu reguł. Jest to doskonałe narzędzie do usystematyzowania swojej wiedzy, które – jak stwierdzili uczniowie – "zmusza do myślenia".

Nasi goście z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Szkoła Podstawowa nr 16

Nauczyciele z Litwy w SP 16

Nauczyciele z Litwy w SP 16 - Nauczyciele z Litwy w SP 16

Nauczyciele z Litwy w SP 16

Nauczyciele z Litwy w SP 16 - Nauczyciele z Litwy w SP 16

Nauczyciele z Litwy w SP 16

Nauczyciele z Litwy w SP 16 - Nauczyciele z Litwy w SP 16