Konferencja pedagogiczna "(NIE) GRZECZNE DZIECI?"

plakat

plakat - plakat

9 i 10 listopada po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu odbędzie się spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Integracyjnych (OKSI).

9 listopada (czwartek) na terenie szkoły odbędą się  m.in. warsztaty adresowane do nauczycieli SP nr 25 oraz uczestników OKSI.   

Zajęcia poprowadzą:

Marlena Szwemińska - nauczyciel konsultant WM ODN,
Anna Góralska – tyflopeagog SOSW nr 1 w Elblągu,
dr Monika Zielińska - psycholog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej i na Uniwersytecie Gdańskim,
Anna Garbarska – Werner – pedagog w Gimnazjum nr 8 w Elblągu, surdopedagog

10 listopada (piątek) w godz. 10.00- 14.00  w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej będzie miała miejsce III Ogólnopolska  Konferencja Pedagogiczna  „(Nie) grzeczne dzieci?” adresowana do wszystkich zainteresowanych podjętą problematyką: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, rodziców.

Wykłady poprowadzą:

Tomasz Srebnicki „ Praca z dzieckiem z ADHD”
Ewa Włodarska „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami”
Joanna Ławicka ”Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”
Marta Bogdanowicz „Czy osoby z dysleksją są podwójnie wyjątkowe”

Prof. dr hab.Marta Bogdanowicz  
Psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji (1990), wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych. Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej. Opracowała kilka narzędzi diagnostycznych (Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu). Jest jednym z pionierów pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w Polsce i jednocześnie należy do niewielkiej liczby trenerów w tej dziedzinie.

Dr Joanna Ławicka  
Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezes zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r. Autorka popularnej książki "Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera". Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza na kierunku Pedagogika Specjalna w Poznaniu oraz studia doktoranckie na wydziale Historyczno – Pedagogicznym w Opolu. Osoba z zespołem Aspergera.

Doktor nauk medycznych Tomasz Srebnicki
Psycholog i certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Starszy asystent w Klinice Psychiatriii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Trener i wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie.  Nauczyciel akademicki. Ekspert magazynu SENS.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię poznawczo-behawioralną zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń tikowych, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywania (anoreksja, bulimia), pracuje z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeniami zachowania oraz ich rodzinami. Prowadzi terapię oraz treningi rodzicielskie dla rodziców dzieci z ADHD.

Ewa Włodarska
Psycholog, ukończyła psychologię kliniczną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w 2006 roku. Z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku związana jest praktycznie od początku jego istnienia. Po ukończeniu studiów, w roku 2006 rozpoczęła pracę w Fundacji - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku w ramach której pracuje w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem, Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. W 2009 roku odbyła staż w Princeton Child Development Institute w USA. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe Psychologia Sądowa na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem Witold Wróblewski prezydenta Elbląga